Tahniah Prof.Madya Dr Low Teck Yew atas lantikan Naib Presiden Malaysian Proteomics Society

UMBI mengucapkan setinggi ucapan tahniah kepada Prof. Madya Dr Low Teck Yew, Felo Kanan UMBI atas lantikan sebagai Naib Presiden Malaysian Proteomics Society Naib Presiden untuk Malaysian Proteomics Society dan juga pelantikan sebagai Council Member untuk Human Proteome Organization.

Tahniah.