Ucapan Tahniah – Dr. Nor Adzimah Johdi

Tahniah Dr. Nor Adzimah Johdi Felo Penyelidik Institut Biologi Molekul Perubatan UKM (UMBI)
atas penerimaan Geran Industri CoGen Insights Grant (Codon Genomics Sdn Bhd) dengan
tajuk penyelidikan Transcriptome of immune cells in diffused large B-cell lymphoma.