Ucapan Tahniah – Puan Norini Binti Mohamad

Institut Biologi Molekul Perubatan UKM mengucapkan sekalung penghargaan dan terima kasih kepada Puan Norini Mohamad atas perkhidmatan sebagai Bendahari UKM.