VIVA (Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Kertas Bil.1/2021)

Tahniah buat Nur Fazilah Sukor, Pelajar Sarjana Sains di Institut Biologi Molekul Perubatan UKM (UMBI) yang telah lulus Peperiksaan Lisan Tesis Ijazah Sarjana Sains pada 10 June 2021 yang dibuat secara atas talian zoom dengan tajuk tesis PASDI Expression and CD4 T Cell Response in Colorectal Cancer and Polyps Patients.

Tahniah juga kepada barisan penyelia iaitu Dr. Nor Adzimah Johdi Pengerusi Jawatankuasa Penyeliaan dan barisan Jawatankuasa Penyeliaan yang lain iaitu Prof Datuk Dr. A Rahman A Jamal dan Prof. Madya Datuk Dr. Ismail Sagap.