VIVA (Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah Bil. 1/2020 – Habsah Aziz)

Tahniah Habsah Aziz, Pelajar Doktor Falsafah di Institut Perubatan Molekul UKM (UMBI) yang telah lulus Peperiksaan Lisan Tesis Ijazah Doktor Falsafah pada 17 November 2020 (Selasa) yang dibuat secara atas talian dengan tajuk tesis Mekanisma Molekular Bagi Leukemia Mieloid Akut Relaps Dalam Pesakit Kanak-Kanak.

Tahniah juga kepada Profesor Datuk Dr. A Rahman A Jamal selaku Pengerusi Jawatankuasa Penyeliaan, Dr. Nurul Syakima Ab Mutalib dan Profesor Dr. Hamidah Alias selaku Ahli Jawatankuasa Penyeliaan.