VIVA (Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Kertas Bil.1/2021)

Tahniah buat Nur ‘Syahada Ab Razak, Pelajar Sarjana Sains di Institut Biologi Molekul Perubatan UKM (UMBI) yang telah lulus Peperiksaan Lisan Tesis Ijazah Sarjana Sains pada 23 June 2021 yang dibuat secara atas talian zoom dengan tajuk tesis Pemahaman Tentang Kesan Vesikel Ekstrasel yang telah Diaruh Kemoterapi Terhadap Sel Imun Manusia.

Tahniah juga kepada barisan penyelia iaitu Dr. Nadiah Abu  Pengerusi Jawatankuasa Penyeliaan dan barisan Jawatankuasa Penyeliaan yang lain iaitu Dr. Nurul Syakima Ab Mutalib dan Dr. Mohamad Aimanuddin Mohtar.