VIVA (Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Kertas Bil.1/2021)

Tahniah buat Ryia Illani Mohd Yunos, Doktor Falsafah (Perubatan Molekul) di Institut Biologi Molekul Perubatan UKM (UMBI) yang telah lulus Peperiksaan Lisan Tesis Doktor Falsafah pada 25 June 2021 yang dibuat secara atas talian zoom dengan tajuk tesis Uncovering the Landscape of Somatic Mutations in Malaysian Colorectal Cancer Patients Using Whole Genome Sequencing

Tahniah juga kepada barisan penyelia iaitu Profesor Datuk Dr. A Rahman A Jamal  Pengerusi Jawatankuasa Penyeliaan dan barisan Jawatankuasa Penyeliaan yang lain iaitu Dr. Nurul Syakima Ab Mutalib dan Dr. Nadiah Abu.