VIVA (Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Kertas Bil.1/2021)

Tahniah Tamil Selvi Loganathan, Pelajar Sarjana Sains di Institut Biologi Molekul Perubatan UKM (UMBI) yang telah lulus Peperiksaan Lisan Tesis Ijazah Sarjana Sains pada 6 Mei 2021 yang dibuat secara hibrid dengan tajuk tesis Urinary Long Non-Coding RNAs As Potential Early Biomarkers for Diabetic Nephropathy.

Tahniah juga kepada barisan penyelia iaitu Dr. Siti Aishah Sulaiman Pengerusi Jawatankuasa Penyeliaan dan barisan Jawatankuasa Penyeliaan yang lain iaitu Prof Dr. Shamsul Azhar Shah, Dr. Noraidatulakma Abdullah, Prof Datuk Dr. A Rahman A Jamal, Prof Dr. Abdul Halim Abdul Gafor dan Prof. Madya Dr. Nor Azian Abdul Murad.