VIVA (Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Kertas Bil.3/2022)

Tahniah buat Abdul Khalif Adha Abd Talib, Pelajar Sarjana Sains di Institut Biologi Molekul Perubatan UKM (UMBI) yang telah lulus dalam Peperiksaan Lisan Tesis Ijazah Sarjana Sains pada 11 May 2022 secara hibrid dengan tajuk tesis Validation Of Susceptibility Risk Loci For Systemic Lupus Erythematosus And Their Association With Organ-Specific Manifestations In Malaysia.

Tahniah juga kepada barisan penyelia iaitu Prof. Madya Dr. Nor Azian Abdul Murad Pengerusi Jawatankuasa Penyeliaan dan barisan Jawatankuasa Penyeliaan yang lain iaitu Prof. Madya Dr. Syahrul Sazliyana Shaharir, Prof. Datuk Dr. A Rahman A Jamal, Prof. Madya Dr. Elena Aisha Azizan dan Dr. Noraidatulakma Abdullah@Muda.