VIVA (Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Siswazah dan Peperiksaan Lisan Kertas Bil.4/2023)

Tahniah buat Nurul Amirah Mohamad Farook, Pelajar Sarjana Sains di Institut Biologi Molekul Perubatan UKM (UMBI) yang telah lulus Peperiksaan Lisan Tesis Ijazah Sarjana Sains pada 3 Oktober 2023 secara hibrid dengan tajuk tesis Genomic Surveillance and Phenotypic Investigation of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) In Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM).

Tahniah juga kepada barisan penyelia iaitu Prof Madya Dr. Neoh Hui-min Pengerusi Jawatankuasa Penyeliaan dan Jawatankuasa Penyeliaan yang lain iaitu Dr. Silvia Argimon, Dr. Muttaqillah Najihan Abdul Samat, Prof. Madya Dr. Tan Toh Leong dan Dr. Nor Azila Muhammad Azami.