Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Alumni Tersohor

  Datuk Che Pee Samsudin

  Jawatan:

  Akauntan Negara Malaysia

  Ijazah dianugerahkan:

  Sarjana Muda Perakaunan (1981)

  Senator Chong Sin Woon

  Jawatan:

  Menteri Kewangan II
  Ketua Pemuda MCA

  Ijazah dianugerahkan:

  Sarjana Muda Ekonomi (1999)