#FEPterkedepan

 #FEPterkedepan

Pengerusi Pusat Kajian

  photo

  LT. KDR. (B) TLDM PROF. MADYA DR. LOKHMAN HAKIM OSMAN

  Pengerusi Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan

  603 8921 3722
   lokhman@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Equipment and Technology Management

  UKM Sarjana
  photo

  DR. MOHD FAHMI GHAZALI

  Pengerusi Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital

  603 8921 5777
   fahmi@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Ekonomi Kewangan dan Ekonometrik

  UKM Sarjana
  photo

  PROF. MADYA DR. NORADIVA HAMZAH

  Pengerusi Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti

  603 8921 5774
   adibz@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan, Modal Intelek

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  PROF. MADYA DR. NORLIDA HANIM MOHD SALLEH

  Pengerusi KKSK, Pengerusi Pusat Kajian Pembangunan Inklusif dan Lestari

  603 8921 3941
   ida@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Ekonomi Pelancongan, Ekonomi Sumber, Ekonomi Alam Sekitar

  UKM Sarjana