#FEPterkedepan

 #FEPterkedepan

Penyelaras

  photo

  Dr. ABDUL HAFIZH MOHD AZAM

  Penyelaras Komunikasi Strategik

  03-8921-3740
   hafizhazam@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Ekonometrik, Ekonometrik Gunaan, Siri Masa Kewangan

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  EN. Abdullah Sanusi Othman

  Penyelaras Program Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Eksekutif)

  603 8921 3579
   asza@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Organizational behaviour, Strategic Management

  UKM Sarjana
  photo

  DR. AHMAD MONIR ABDULLAH

  Penyelaras Program Antarabangsa (Sarjana Muda Ekonomi & Sarjana Muda Perakaunan)


   ahmadmonirabdullah@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Perakaunan, Kewangan Islam, Ekonometrik

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  DR. Amirul Hafiz Mohd Nasir

  Penyelaras Program Sarjana Muda Perakaunan (Eksekutif)

  603 8921 4923
   amirul@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pengauditan

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  DR. HAMEZAH MD NOR

  Penyelaras Kualiti dan Strategi

  603 8921 3413
   miezah@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan, Tadbir Urus Korporat

  UKM Sarjana
  photo

  EN. Ishak Abd Rahman

  Penyelaras SPeAK

  603 8921 3571
   haq@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Entrepreneurship, Human resource management

  UKM Sarjana
  photo

  DR. KHAIRUL NAZIYA KASIM

  Penyelaras Pengajaran dan Citra

  603 8921 5172
   naziya@ukm.my

  Pengkhususan
  Perakaunan Pengurusan dan Kawalan

  UKM Sarjana
  photo

  DR. LIM XIN JEAN

  Penyelaras Pemasaran Sekretariat Jaringan dan Alumni


   lim.xinjean@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Kelakuan Pengguna, Teknologi Pemasaran, Pemasaran Hubungan, Penyelidikan Kuantitatif, Pemasaran Dalam Talian

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  DR. MOHD FAHMI GHAZALI

  Pengerusi Pusat Kajian Perniagaan Global dan Ekonomi Digital, Penyelaras SPeAK

  603 8921 5777
   fahmi@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Ekonomi Kewangan dan Ekonometrik

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Nadzirah Rosli

  Penyelaras Keusahawanan dan Kreativiti


   nadzirah.rosli@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Consumer Behaviour, Service Marketing, Branding

  UKM Sarjana
  photo

  PROF. MADYA DR. Noor Azuan Hashim

  Penyelaras Program Keusahawanan (Eksekutif)

  603 8921 4977
   azuan@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  E-Commerce, Dimensional Analysis

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Norhafizah Abu Hasan

  Penyelaras Kerjaya FEP

  603 8921 7690
   norhafizah1@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Human Resource Management, Knowledge Transfer, Talent Management, SMEs

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Riayati Ahmad

  Penyelaras Alumni

  603 8921 5728
   riayati@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Dasar Fiskal, Ekonomi Awam, Ekonomi dan Islam Kewangan

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Rosiati Ramli

  Penyelaras Program Sarjana Perakaunan (Eksekutif)

  603 8921 3430
   rosie@ukm.my

  Pengkhususan
  Percukaian, Cukai Alam Sekitar, Pelaporan Kewangan

  UKM Sarjana
  photo

  Dr. SHARIZAL HASHIM

  Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) Coordinator, Pengerusi Jawatankuasa Kelab Sukan Dan Rekreasi


   hsharizal@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Branding, Strategic marketing, Entrepreneurship, digital marketing, consumer behavior, risk management

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  Dr. SOLIHA SANUSI

  Penyelaras Hubungan Antarabangsa


   solihasanusi@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Taxation, Public Sector Accounting, Management Accounting

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Suhaili Alma’Amun

  Penyelaras Program Sarjana Muda Ekonomi/Sarjana Ekonomi Islam (Eksekutif)

  603 8921 3305
   suhaili@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Ekonomi Islam, Perancangan Kewangan Peribadi dan Pengurusan Harta Islam, Perancangan Harta Pusaka Islam

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Syajarul Imna Mohd Amin

  Penyelaras Hal Ehwal Pelajar

  603 8921 3965
   imna@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Perbankan dan Kewangan Islam, Pengurusan Risiko

  UKM Sarjana
  photo

  DR. WONG WAI YAN

  Penyelaras Program Antarabangsa (Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan)


   wongwy@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Corporate Finance, Corporate Governance, Corporate Political Connection

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  DR. WYE CHUNG KHAIN

  Penyelaras Program Antarabangsa (Sarjana & Doktor Falsafah)

  603 8921 5753
   wyeck@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Labour Economics; Human Resources Development; Economics of Education

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae