#FEPterkedepan

 #FEPterkedepan

Penyelaras

  photo

  Dr. ABDUL HAFIZH MOHD AZAM

  Penyelaras Komunikasi Strategik

  03-8921-3740
   hafizhazam@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Ekonometrik, Ekonometrik Gunaan, Siri Masa Kewangan

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  EN. Abdullah Sanusi Othman

  Penyelaras Program Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Eksekutif)

  603 8921 3579
   asza@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Organizational behaviour, Strategic Management

  UKM Sarjana
  photo

  DR. AHMAD MONIR ABDULLAH

  Penyelaras Program Antarabangsa (Sarjana Muda Ekonomi & Sarjana Muda Perakaunan)


   ahmadmonirabdullah@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Perakaunan, Kewangan Islam, Ekonometrik

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  DR. Amirul Hafiz Mohd Nasir

  Penyelaras Program Sarjana Muda Perakaunan (Eksekutif)

  603 8921 4923
   amirul@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pengauditan

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  EN. Ishak Abd Rahman

  Penyelaras SPeAK

  603 8921 3571
   haq@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Entrepreneurship, Human resource management

  UKM Sarjana
  photo

  DR. KHAIRUL NAZIYA KASIM

  Penyelaras Pengajaran dan Citra

  603 8921 5172
   naziya@ukm.my

  Pengkhususan
  Perakaunan Pengurusan dan Kawalan

  UKM Sarjana
  photo

  DR. LIM XIN JEAN

  Penyelaras Pemasaran Sekretariat Jaringan dan Alumni


   lim.xinjean@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Kelakuan Pengguna, Teknologi Pemasaran, Pemasaran Hubungan, Penyelidikan Kuantitatif, Pemasaran Dalam Talian

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  DR. Nadzirah Rosli

  Penyelaras Keusahawanan dan Kreativiti


   nadzirah.rosli@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Consumer Behaviour, Service Marketing, Branding

  UKM Sarjana
  photo

  PROF. MADYA DR. Noor Azuan Hashim

  Penyelaras Program Keusahawanan (Eksekutif)

  603 8921 4977
   azuan@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  E-Commerce, Dimensional Analysis

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Norhafizah Abu Hasan

  Penyelaras Kerjaya FEP

  603 8921 7690
   norhafizah1@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Human Resource Management, Knowledge Transfer, Talent Management, SMEs

  UKM Sarjana
  photo

  Dr. NURUL ATASHA JAMALUDIN

  Penyelaras Kualiti dan Strategi

  03-89215479
   nurulatasha@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Keusahawanan, Kajian Kualitatif

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Riayati Ahmad

  Penyelaras Alumni

  603 8921 5728
   riayati@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Dasar Fiskal, Ekonomi Awam, Ekonomi dan Islam Kewangan

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Rosiati Ramli

  Penyelaras Program Sarjana Perakaunan (Eksekutif)

  603 8921 3430
   rosie@ukm.my

  Pengkhususan
  Percukaian, Cukai Alam Sekitar, Pelaporan Kewangan

  UKM Sarjana
  photo

  Dr. SHARIZAL HASHIM

  Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) Coordinator, Pengerusi Jawatankuasa Kelab Sukan Dan Rekreasi


   hsharizal@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Branding, Strategic marketing, Entrepreneurship, digital marketing, consumer behavior, risk management

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  Dr. SOLIHA SANUSI

  Penyelaras Hubungan Antarabangsa


   solihasanusi@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Taxation, Public Sector Accounting, Management Accounting

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Suhaili Alma’Amun

  Penyelaras Program Sarjana Muda Ekonomi/Sarjana Ekonomi Islam (Eksekutif)

  603 8921 3305
   suhaili@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Ekonomi Islam, Perancangan Kewangan Peribadi dan Pengurusan Harta Islam, Perancangan Harta Pusaka Islam

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Syajarul Imna Mohd Amin

  Penyelaras Hal Ehwal Pelajar

  603 8921 3965
   imna@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Perbankan dan Kewangan Islam, Pengurusan Risiko

  UKM Sarjana
  photo

  DR. WONG WAI YAN

  Penyelaras Program Antarabangsa (Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan)


   wongwy@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Corporate Finance, Corporate Governance, Corporate Political Connection

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  DR. WYE CHUNG KHAIN

  Penyelaras Program Antarabangsa (Sarjana & Doktor Falsafah)

  603 8921 5753
   wyeck@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Labour Economics; Human Resources Development; Economics of Education

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae