#FEPterkedepan

 #FEPterkedepan

Pusat Kajian Keutuhan Tadbir Urus dan Akauntabiliti | GRACE

Misi

Sebagai pusat rujukan dalam bidang tadbir urus dan akauntabiliti  ASEAN.

Objektif

  1. Untuk menjadi pusat yang menerajui penyelidikan, latihan dan konsultansi dalam tadbir urus dan akauntabiliti.
  2. Untuk mempromosi dan mengukuhkan amalan tadbir urus dan akauntabiliti yang baik.
  3. Untuk meneguhkan kolaborasi dengan industri dan pihak berkuasa yang berkaitan.

 

Kluster Penyelidikan

  1. Tadbir Urus dan Institusi Dinamik
  2. Pengurusan Risiko dan Keutuhan Kewangan
  3. Akauntabiliti dan Asuran

Staf Akademik