#FEPterkedepan

 #FEPterkedepan

Penolong Dekan & Ketua Pentadbiran

  photo

  DR. FARHANA SIDEK

  Penolong Dekan Keusahawanan dan Kreativiti

  603 8921 5742
   sfarhana@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Business Ethics, Strategic Management & Entrepreneurship

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Nur Sa’Adah Muhamad

  Penolong Dekan Kualiti dan Strategi

  603 8921 3700
   nurs@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Organizational Management, Social Service, Social Innovation, Strategic Management

  UKM Sarjana
  photo

  DR. SHIFA MOHD NOR

  Penolong Dekan Hal Ehwal Pelajar

  603 8921 3450
   shifa@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Corporate Social Responsibility, Business Ethics, Islamic Banking, Social Banking

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  PUAN SYUHADA NUR AB RAHMAN

  Ketua Pentadbiran

  603 8921 5365
   syunur@ukm.edu.my

  Pengkhususan


  UKM Sarjana
  photo

  PROF. MADYA DR. ZALEHA YAZID

  Penolong Dekan Pengajaran dan Citra

  603 8921 3569
   leyha@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pengurusan Organisasi, Kepimpinan, Pengurusan Konflik, Pendekatan Kualitatif.

  UKM Sarjana