Pusat Kajian Penciptaan Nilai dan Kesejahteraan Insan (INSAN)

Visi

Menjadi pusat kecemerlangan penyelidikan yang dirujuk dalam bidang penciptaan nilai dan kesejahteraan insan.

Misi

Menjalankan penyelidikan terkini berkaitan isu penciptaan nilai dan kesejahteraan insan bagi menghasilkan ilmu baharu untuk pembangunan organisasi dan modal insan sejagat.

 

Agenda / Kluster Penyelidikan

  1. Dunia Kerja dan Masa Hadapan Pekerjaan
  2. Dinamik Organisasi
  3. Pengurusan Berasaskan Nilai

 Ahli Pusat