#FEPterkedepan

 #FEPterkedepan

Profesor Emeritus

Profesor emeritus

  photo

  Anuwar Ali

  Kepakaran: Perancangan Perindustrian dan Pembangunan Sumber Manusia
  photo

  Mohd Fauzi Jani

  Kepakaran: Ekonomi Pertanian dan Model Pasaran Komoditi, Pembangunan Komuniti, Insan dan Organisasi, Bisnes Sosial, Inovasi dan Keusahawanan, dan Penilaian Impak Persekitaran
  photo

  Takiah Mohd Iskandar

  Kepakaran: Audit dan Tadbir Urus Korporat