Ketua/Pengurus

  photo

  DR. ABU HANIFAH AYOB

  Ketua Program Prasiswazah Pentadbiran Perniagaan

  603 8921 5612
   abuhanifah.ayob@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Perniagaan Antarabangsa & Keusahawanan Antarabangsa

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  DR. HAMIZAH ABD. HAMID

  Ketua Program Prasiswazah Keusahawanan dan Inovasi


   hamizah.h@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  International Business & Entrepreneurship

  UKM Sarjana
  photo

  PROF. MADYA DR. HAZRUL IZUAN SHAHIRI

  Ketua Program Prasiswazah Ekonomi

  603 8921 3260
   hizuan@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Ekonomi Buruh, Ekonomi Kesihatan, Ekonomi Sukan, Ekonomi Industri, Mikroekonomi

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  PROF. MADYA LT. KDR. (B) TLDM DR. LOKHMAN HAKIM OSMAN

  Ketua Pusat Perniagaan Sosial Yunus @ UKM

  603 8921 3722
   lokhman@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Equipment and Technology Management

  UKM Sarjana
  photo

  DR. MARA RIDHUAN CHE ABDUL RAHMAN

  Ketua Program Prasiswazah Perakaunan

  603 8921 4926
   mara@ukm.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan, Pelaporan Naratif

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  PROF. MADYA DR. NORAZLAN ALIAS

  Pengurus Yayasan Tun Ismail Mohamed Ali - UKM

  603 8921 3449
   norazlan@ukm.my

  Pengkhususan
  Corporate Finance & Governance

  UKM Sarjana
  photo

  PROF. MADYA DR. NORLIN KHALID

  Pengurus Kursi Endowmen MPOB-UKM

  603 8921 4635
   nrlin@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Ekonomi Monetari, Teori dan Dasar Makroekonomi, Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi

  UKM Sarjana
  photo

  DR. NORSHAMLIZA CHAMHURI

  Ketua Program Sarjana

  603 8921 5463
   norshamliza@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Kelakuan Pengguna, Pemasaran Perniagaantani, Peruncitan

  UKM Sarjana
  photo

  PROF. MADYA DR. RUHANITA MAELAH

  Ketua Program Kedoktoran

  603 8921 3956
   ruhanita@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pengurusan kos; perakaunan pengurusan

  UKM Sarjana
  photo

  DR. SUZANA MUHAMAD SAID

  Ketua Jaringan Industri dan Komuniti


   drsuzana@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Law

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae