#FEPterkedepan

 #FEPterkedepan

Ketua/Pengurus

  photo

  PROF. MADYA DR. ABU HANIFAH AYOB

  Ketua Program Prasiswazah Pentadbiran Perniagaan

  603 8921 5612
   abuhanifah.ayob@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Perniagaan Antarabangsa & Keusahawanan Antarabangsa

  UKM Sarjana Kurikulum Vitae
  photo

  DR. AHMAD RAFLIS CHE OMAR

  Ketua Pusat Perniagaan Sosial Yunus @ UKM

  603 8921 3419
   raflis@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Finance, Entrepreneurship

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Hairunnizam Wahid

  Ketua Program Prasiswazah Ekonomi, Pengerusi KKSK

  603 8921 3453
   hairun@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Ekonomi Islam, Zakat, Baitulmal

  UKM Sarjana
  photo

  DR. HAMIZAH ABD. HAMID

  Ketua Program Prasiswazah Keusahawanan dan Inovasi


   hamizah.h@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  International Business & Entrepreneurship

  UKM Sarjana
  photo

  DR. KAMARUL BARAINI KELIWON

  Ketua Program Prasiswazah Perakaunan

  603 8921 3428
   baraini@ukm.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan, Pelaporan Internet

  UKM Sarjana
  photo

  PROF. MADYA DR. NORAZLAN ALIAS

  Pengurus Yayasan Tun Ismail Mohamed Ali - UKM

  603 8921 3449
   norazlan@ukm.my

  Pengkhususan
  Corporate Finance & Governance

  UKM Sarjana
  photo

  PROF. MADYA DR. NORLIN KHALID

  Pengurus Kursi Endowmen MPOB-UKM

  603 8921 4635
   nrlin@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Ekonomi Monetari, Teori dan Dasar Makroekonomi, Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi

  UKM Sarjana
  photo

  DR. NORSHAMLIZA CHAMHURI

  Ketua Program Sarjana

  603 8921 5463
   norshamliza@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Kelakuan Pengguna, Pemasaran Perniagaantani, Peruncitan

  UKM Sarjana
  photo

  PROF. MADYA DR. RUHANITA MAELAH

  Ketua Program Kedoktoran

  603 8921 3956
   ruhanita@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pengurusan kos; perakaunan pengurusan

  UKM Sarjana
  photo

  DR. Siti Ngayesah Ab. Hamid

  Ketua Jaringan Industri dan Komuniti


   ctngayesah@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Islamic Marketing, Branding

  UKM Sarjana
  photo

  DATIN DR. Zaini Embong

  Ketua Program Siswazah

  603 8921 4788
   zainiembong@ukm.my

  Pengkhususan
  Pelaporan Kewangan, Pelaporan Korporat, Tadbir Urus Korporat

  UKM Sarjana