Language

Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Penerbitan

Buletin FEP Bil. 1 Dis 2015

Buletin FEP Bil. 1 Dis 2015

Pengarang
Penerbit: FEP
Tahun: 2015
Jumlah Halaman: 10
Rujukan/Muat TurunKlik di sini

Highlights Bil. 20

Pengarang
Penerbit
Tahun: April 2010
Jumlah Halaman: 4
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Asian Journal of Accounting and Governance

Asian Journal of Accounting and Governance

Pengarang
Penerbit
Tahun
Jumlah Halaman
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Jurnal Ekonomi Malaysia

Jurnal Ekonomi Malaysia

Pengarang
Penerbit
Tahun
Jumlah Halaman
Rujukan/Muat TurunKlik di sini
Jurnal Pengurusan

Jurnal Pengurusan

Pengarang
Penerbit
Tahun
Jumlah Halaman
Rujukan/Muat TurunKlik di sini