Visi dan Misi Pusat Pengajian Ekonomi

ekonomi 1

Visi


Menjana dan menyebar ilmu dalam bidang ekonomi yang merangkumi ekonomi industri, fiskal, sumber dan alam sekitar, monetari, antarabangsa, pembangunan, sumber manusia, ekonomi Islam serta ekonometrik dan penyelidikan kendalian.
ekonomi 2

Misi


Bertekad menjadi pusat pengajian ekonomi terpilih dan terkehadapan.
ekonomi 3

Matlamat  • Memenuhi keperluan negara dengan menghasilkan tenaga kerja yang berilmu, berketrampilan, beretika dan mampu meningkatkan kemahiran dalam alam pekerjaan.

  • Memenuhi tuntuan keilmuan dalam bidang ekonomi yang bermanfaat kepada masyarakat.

  • Menyediakan peluang perkembangan ilmu ekonomi menerusi peningkatan dalam keupayaan penyelidikan.