Muat Turun Borang

folderBORANG JABATAN PENDAFTAR

PENGURUSAN PELANTIKAN

Permohonan ABM ( Anggaran Belanja Mengurus )
Permohonan Jawatan Akademik (Application For Acadmic Post)
Laporan Pengadil Peribadi
Borang Penilai Luar
Tapisan Keselamatan
Borang Penerimaan Tawaran Dan Pengakuan
Borang Laporan Pemeriksaan Kesihatan
Borang Arahan Kredit Gaji Ke Akaun Bank
Medical Report
Surat Akuan Sumpah
Surat Akuan Sumpah Bukan Penagih Dadah
Senarai Semak Lapor Diri
Maklumat Pegawai Baru (Personal Details Of New Officer )
Maklumat Tanggungan
Surat Perjanjian Kakitangan Kontrak
Laporan Khas Ketua Jabatan
Lantikan Semula Selepas Bersara / Pembaharuan Perkhidmatan Kakitangan Akademik
Lantikan Semula Selepas Bersara / Pembaharuan Perkhidmatan Kakitangan P&P dan KPL 
Borang Pelantikan Kakitangan Di Bawah Projek Penyelidikan (KQ) & Lain-lain
Borang Permohonan Pertukaran
Borang Permohonan Jawatan Atau Temuduga Di Agensi Lain
Permohonan Sokongan Bagi Mendapatkan Taraf Penduduk Tetap ( Permanent Residence ) Pensyarah UKM (Bukan Warganegara)
Permohonan Mencantumkan Perkhidmatan Lepas
Pilihan Untuk Mencarum Skim Kwsp Bagi Kakitangan Kontrak (Bukan Warga Negara) / EPF Scheme Contribution Option for Contractual Staff (Non-Malaysian)
EPF Appendix B
Agreement Of Service

Pemilihan Waktu Kerja Berperingkat Bagi Bulan Ramdhan

PENGURUSAN PENAMATAN PERKHIDMATAN

Borang Pemulangan Aset Universiti
Carta Alir Prosedur Perletakan Jawatan
Notis Peletakan Jawatan
Permohonan Pemendekan Notis Peletakan Jawatan

KENAIKAN PANGKAT

Penilaian 360 Darjah
Pemarkahan Prestasi
Ringkasan Maklumat
Kenaikan Pangkat Pensyarah Ke Gred 52
LNP Kenaikan Pangkat Akademik
LNP Kenaikan Pangkat Guru Bahasa
Laporan Penilaian Kenaikan Pangkat PnP Gred 54
Laporan Penilaian Kenaikan Pangkat PnP Gred 52
Laporan Penilaian Kenaikan Pangkat PnP Gred 48
Laporan Penilaian Kenaikan Pangkat PnP Gred 44
Laporan Penilaian Kenaikan Pangkat PnP Gred 42
Laporan Penilaian Kenaikan Pangkat KPL Gred 38
Laporan Penilaian Kenaikan Pangkat KPL Gred 36
Laporan Penilaian Kenaikan Pangkat KPL Gred 32
Laporan Penilaian Kenaikan Pangkat KPL Gred 28
Laporan Penilaian Kenaikan Pangkat KPL Gred 26
Laporan Penilaian Kenaikan Pangkat KPL Gred 24
Laporan Penilaian Kenaikan Pangkat KPL Gred 22
Laporan Penilaian Kenaikan Pangkat KPL Gred 16
Laporan Penilaian Kenaikan Pangkat KPL Gred 14
Laporan Penilaian Kenaikan Pangkat KPL Gred 12

PENILAIAN PERKHIDMATAN

Permohonan Menduduki Peperiksaan Khas

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

Laporan Nilaian Prestasi Pengesahan Dalam Perkhidmatan Kakitangan Akademik
Laporan Nilaian Prestasi Pengesahan Dalam Perkhidmatan Kumpulan Pengurusan dan Profesional
Laporan Nilaian Prestasi Pengesahan Dalam Perkhidmatan Kumpulan Pelaksana
Senarai Semak PDP Pegawai Akademik
Senarai Semak PDP P&P dan Pelaksana
Tawaran Opsyen Untuk Memilih Skim Kwsp

PENGURUSAN CUTI KAKITANGAN

Permohonan Cuti Tanpa Gaji dan Separuh Gaji Kakitangan Tetap
Gantian Cuti Rehat Untuk Pegawai Lantikan Secara Kontrak
Permohonan Cuti Haji
Permohonan Cuti Umrah
Permohonan Cuti Rehat dan Cuti Tanpa Rekod Dalam Malaysia
Permohonan Cuti Rehat Luar Negara
Permohonan Cuti Rehat Bersalin Awal
Permohonan Cuti  Kuarantin
Permohonan Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat
Kiraan Cuti Rehat Kakitangan Yang Akan Bersara
Pengumpulan Gantian Cuti rehat dan Ganjaran Wang Tunai

PENGURUSAN CUTI BELAJAR

Permohonan Cuti Belajar / Tajaan
Maklumat Penjamin
Medical Examination Form
Pilihan Elaun Perumahan
Maklumat Kediaman Tempat Pengajian
Laporan Kemajuan Pelajar – Academic Progress Report
Permohonan Tambah Masa Cuti Belajar – Tajaan
Lapor Diri Cuti Belajar dan Pasca Doktoral
Pemantauan Pengajian Yang Belum Tamat
Permohonan Pengajian Separuh Masa – PJJ – Program Eksekutif
Garis Panduan Pengajian Secara Separuh Masa/ Pengajian Jarak Jauh (Pjj) / Program Eksekutif Kumpulan Profesional Dan Pengurusan Dan Sokongan
Permohonan Cuti Belajar Separuh Gaji – Cuti Tanpa Gaji Untuk Mengikuti Pengajian
Panduan Cuti Separuh Gaji Mengikuti Pengajian
Panduan Cuti Belajar Tanpa Gaji
Laporan Post Doktoral
Laporan Kemajuan Post Doktoral
Permohonan Program Sabatikal
Syarat Permohonan Sub Kepakaran / Post Doktoral
Garis Panduan Cuti Sabatikal Terkini
Laporan Program Sabatikal

ELAUN

Perakuan Elaun Tanggung Kerja
Borang Tuntutan Elaun Perpindahan Rumah
Borang elaun pindah rumah ke luar stesen
Borang Elaun Pakaian Panas dan Senarai Semak
Borang Elaun Pakaian Istiadat
Perakuan Sebagai Pakar Klinikal
Tuntutan Yuran Keahlian Badan Profesional
Permohonan Pembiayaan  Keahlian Kelab Rekreasi dan Sukan

PENGISYTIHARAN HARTA

Pengisytiharan Harta

PENGURUSAN PESARAAN

Syarat Permohonan Persaraan Pilihan
Senarai Semak Persaraan
Permohonan Persaraan Pilihan
Maklumat Bakal Pesara
Borang Maklum Balas Kakitangan Bersara Pilihan
Borang Isytihar Harta Bakal Pesara
Permohonan Kad Pesara UKM
Borang Skim A Berwakil bagi Bujang/Duda/Janda (sila sertakan salinan Kad Pengenalan Wakil)
Laporan Pengesahan Pakar Perubatan Mengenai Anak Kurang Upaya Tanggungan Pesara 

PENGURUSAN KEMUDAHAN KAKITANGAN

Tuntutan Bayaran Pakaian Seragam Bagi Kakitangan Tetap
Permohonan Pemasangan Talian Telefon
Permohonan Pembiayaan Alat / Elaun Telefon Mudah Alih
Permohonan Rumah Universiti
Borang Penyerahan dan Pengosongan Rumah Universiti

PERKHIDMATAN DAN PEMBEKAL

Laporan Penilaian Prestasi Pembekal – Bekalan Perkhidmatan

PENGURUSAN KEMUDAHAN KENDERAAN

Permohonan Penyelenggaraan
Borang Penyelenggaraan Berkala Dalaman

 

PERUBATAN

Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan (Ubat/Alat/Perkhidmatan Perubatan/Rawatan)
Tuntutan Bayaran Rawatan Perubatan
Rawatan Kecemasan Di Hospital / Klinik Swasta
Rawatan Di Luar Negeri
Permohonan Ke Luar Negara dan Kemudahan perlindungan Insurans Kesihatan di Luar Negara

KESELAMATAN KAMPUS

Jadual Tugas
Jadual Kehadiran
Pemeriksaan Kenderaan Keluar Masuk Kampus
Kebenaran Masuk Kampus Bagi Pekerja Luar
Pas Pelawat
Kebenaran Membawa Keluar Aset Alih-Harta Benda UKM
Laporan Tugas Anggota Keselamatan
Kesalahan Lalulintas
Etika Pakaian
Pemeriksaan Keselamatan Bangunan
Kebenaran Bekerja Di Luar Waktu Pejabat
Akuan Terima Serahan Barang
Kenyataan Kes (Case Statement)
Soalsiasat