PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL. 13-2023 : GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Garis Panduan Kemudahan Cuti Sabatikal UKM