Hubungi Kami

Untuk Keterangan lanjut, sila hubungi :

Pengerusi Jabatan (Prof. Madya Dr. Masli Irwan Rosli)

Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

Telefon : +60 (3) 8911 8035
Faks : +60 (3) 8911 8345
e-mel : pjkkp@ukm.edu.my