Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

Pentadbiran

Dr. Jarinah Mohd Ali

BEng (UiTM), MSc (UTP), PhD (UM)

Teknik Penganggaran; Kawalan Process; Kecerdasan Buatan

UKM Sarjana       Google Scholar


Prof. Madya Ts. Dr. Wan Nor Roslam Wan Isahak

BSc (UKM), MSc (UKM), PhD (UKM)

Pemangkinan; Pemerangkapan dan Penggunaan CO2; Penghasilan Hidrogen

UKM Sarjana            Google Scholar


Prof. Madya Ts. Dr. Rosiah Rohani

BEng (UTM), MSc (UTM), PhD (Auckland)

Pemisahan Membran; Rawatan Air dan Air Sisa; Teknologi Sel Fuel; Peningkatan Gred Biogas; Cantuman Penyinaran; Bendalir Penggerudian

UKM Sarjana          Google Scholar


Ir. Dr. Nor Yuliana Yuhana

BEng (Sheffield), MSc (McGill), PhD (UKM), MIChemE, MIEM, PEng, CEng

Polimer Nanokomposit

UKM Sarjana           Google Scholar


Prof. Madya Ir. Dr. Shuhaida Harun

BSChE (Polytechnic Univ.), MSc (UKM), PhD (UKM), AMIChemE, MIEM, PEng

Teknologi Prarawatan Biojisim; Hidrolisis dan Fermentasi Biojisim; Reka Bentuk dan Ekonomi Loji Proses

UKM Sarjana          Google Scholar


Prof. Madya Ir. Dr. Hassimi Abu Hasan

BEng (UKM), PhD (UKM), AMIChemE, MIEM, PEng

Rawatan Air dan Air Sisa; Mikrobiologi Persekitaran

UKM Sarjana           Google Scholar