Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Pentadbiran

Dr. Jarinah Mohd Ali

BEng (UiTM), MSc (UTP), PhD (UM)

Teknik Penganggaran; Kawalan Process; Kecerdasan Buatan

UKM Sarjana       Google Scholar


Ts. Dr. Nur Hidayatul Nazirah Kamarudin

BSc (UTM), MEng (UTM), PhD (UTM)

Penyampaian Drug; Pemangkinan; Penjerapan; Nanobahan

UKM Sarjana        Google Scholar


Prof. Madya ChM. Ts. Dr. Wan Nor Roslam Wan Isahak

BSc (UKM), MSc (UKM), PhD (UKM)

Pemangkinan; Pemerangkapan dan Penggunaan CO2; Penghasilan Hidrogen

UKM Sarjana            Google Scholar


Prof. Madya Ts. Dr. Rosiah Rohani

BEng (UTM), MSc (UTM), PhD (Auckland)

Pemisahan Membran; Rawatan Air dan Air Sisa; Teknologi Sel Fuel; Peningkatan Gred Biogas; Cantuman Penyinaran; Bendalir Penggerudian

UKM Sarjana          Google Scholar


Ir. Dr. Nor Yuliana Yuhana

BEng (Sheffield), MEng (McGill), PhD (UKM), MIChemE, MIEM, PEng, CEng

Polimer Komposit; Kitar Semula Plastik; Epoksi; Bahan Nano

UKM Sarjana           Google Scholar


Prof. Madya Ir. Dr. Shuhaida Harun

BSChE (Polytechnic Univ.), MSc (UKM), PhD (UKM), AMIChemE, MIEM, PEng

Teknologi Prarawatan Biojisim; Hidrolisis dan Fermentasi Biojisim; Reka Bentuk dan Ekonomi Loji Proses

UKM Sarjana          Google Scholar


Prof. Madya Ir. Dr. Hassimi Abu Hasan

BEng (UKM), PhD (UKM), AMIChemE, MIEM, PEng

Rawatan Air dan Air Sisa; Mikrobiologi Persekitaran

UKM Sarjana           Google Scholar


Prof. Madya Ts. Dr. Norliza Abd. Rahman

BSc Eng (Glamorgan), MSc (UKM), PhD (UM)

Kawalan Proses

UKM Sarjana          Google Scholar