Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Buku Akademia

Buku Akademia

Dapatkan buku terbitan ahli jabatan sekarang!

Authors:

Norsyamimi Hassim & Masturah Markhom

Publisher:

Penerbit UKM

Synopsis:

Masa depan pemprosesan tumbuhan herba menggunakan teknologi pengekstrakan di Malaysia adalah sangat cerah disebabkan kekayaan sumber semulajadinya dengan pelbagai khasiat perubatan. Pengekstrakan bendalir lampau-genting (Supercritical fluid extraction, SFE) merupakan teknologi hijau yang semakin mendapat perhatian di seluruh dunia. Teknologi ini mampu mengurangkan risiko ke atas alam sekitar kerana penggunaan pelarut yang tidak toksik, iaitu karbon dioksida. la menyebabkan pembangunan produk kesihatan daripada tumbuhan herba untuk industri farmaseutikal dengan menggunakan teknologi ini semakin mendapat perhatian. Namun begitu, sehingga kini masih tiada loji perindustrian bagi proses ini untuk penghasilan produk daripada herba terpilih iaitu dukung anak. la adalah tumbuhan herba tempatan yang mengandungi banyak khasiat dan potensi perubatan. Secara amnya, buku ini memberi maklumat mengenai kondisi pengoperasian serta kaedah pengekstrakan yang terbaik untuk herba ini. Ia juga memberi maklumat dan panduan mengenai pembangunan skala naik bagi pemprosesan herba dukung anak menggunakan teknologi pengekstrakan SFE. Selain itu, ia turut mengulas potensi proses ini dari segi ekonomi untuk dibangunkan ke peringkat industri.

Link to Purchase

Teknologi Pengekstrakan Herba Misai Kucing

Authors:

Che Nurul Ain Nadirah Che Mansor, Jalifah Latip & Masturah Markom

Publisher:

Penerbit UKM

Synopsis:

Pada masa ini, herba tradisional banyak digunakan sebagai produk kesihatan yang menjadi sumber ubatan alternatif bagi mencegah sesuatu penyakit. Namun begitu, penggunaan herba tersebut adalah tidak selaras kerana kebiasaanya herba diambil dengan cara rebusan atau dijadikan sebagai teh. Kekerapan dan kuantiti pengambilannya adalah tidak seragam dan tidak dapat menjamin keberkesanan penggunaan herba tersebut. Oleh itu, buku ini diharapkan dapat memberikan maklumat secara terperinci berkenaan teknologi penyediaan ekstrak herba piawai dengan memfokuskan kepada herba Orthosiphon stamineus (pokok Misai Kucing). 

Link to Purchase

Choosing Disinfection Alternatives for Bio-Effluent Treatment: A Summary of Existing and Emerging Technologies

Authors:

Teow Yeit Haan, Noorini Izzati Mohamad Mazuki & Abdul Wahab Mohammad

Publisher:

Penerbit UKM

Link to Purchase

Conducting Polymer for Tuneable Membrane Filtration

Authors:

Rosiah Rohani

Publisher:

Penerbit UKM

Link to Purchase

Agro-Industrial Wastewater: Treatment Using Active Antifouling Carbon Nano-Membrane

Authors:

Ho Kah Chun, Teow Yeit Haan, Abdul Wahab Mohammad

Publisher:

UKM Press

Synopsis:

Membrane fouling is one of the major obstacles that hampers the application of membrane for conventional palm oil mill effluent (POME), agro-industrial wastewater treatment. Active fouling mitigation by introducing electricity across conductive membrane can suppress membrane fouling by enhancing the repulsive force between negative charge organic foulants and the membrane surface. This book discussed two carbon nanomaterials-graphene oxide (GO) and multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) as nanofillers in polymer to produce conductive membrane via the in-situ colloidal precipitation and direct blending methods. The presence of nanomaterials in GO/OMWCNTs membrane matrix had reduced the membrane surface roughness and formed a negative charge repulsive boundary which eventually enhanced the membrane’s passive antifouling properties. Blending GO to MWCNTs membrane produced membrane with optimal conductivity which was suitable for active fouling mitigation. Generally, permeate flux decline was lessened with the application of electricity across the synthesised GO/MWCNTs membranes. This book supported that application of GO/MWCNTs membrane for active fouling mitigation was promising for POME treatment.

Link to Purchase

Sisa Sawit: Biotransformasi Proses Penghasilan Asid Suksinik

Authors:

Abdullah Amru Indera Luthfi, Jamaliah Md Jahim & Shuhaida Harun

Publisher:

Penerbit UKM

Link to Purchase

Pengurusan Sisa Kilang Sawit

Authors:

Siti Nur Hatika Abu Bakar, Hassimi Abu Hasan & Abdul Wahab Mohammad

Publisher:

Penerbit UKM

Link to Purchase

Pemantapan Pengurusan Akademik

Authors:

Mohd. Syuhaimi Ab. Rahman, Ahmad Kamal Arifin Mohd Ikhsan & Abdul Wahab Mohamad

Publisher:

UKM Press

Synopsis:

Sistem pengurusan akademik penting sebagai asas kepada pencapaian aspirasi universiti dalam melahirkan graduan yang berkualiti seiring dengan matlamat pendidikan yang disasarkan. Sistem pengurusan akademik yang mantap bukanlah bergantung kepada struktur kurikulum, teknik pengajaran dan penilaian semata-mata tetapi memerlukan sistem sokongan yang padu seperti struktur governan, sistem pengurusan dokumen, sistem pengurusan fail kursus, semakan kurikulum, sistem penilaian, pengurusan makmal, hubungan dengan pemegang taruh dan alumni, proses penandarasan dan sistem penambahbaikan berterusan. Buku ini akan memberi gambaran kepada pembaca mengenai sistem sokongan ini yang menyokong kepada pencapaian pengurusan akademik yang mantap. Pelaksanaan sistem pengurusan akademik ini pula memerlukan kerjasama semua pihak termasuk kedekanan, jabatan; kakitangan sokongan serta semua yang bergelar warga fakulti.

Link to Purchase

 

Motivasi Penerbitan untuk PENSYARAH MUDA

Authors:

Mohd Jailani Mohd Nor, Mohd Syuhaimi Ab Rahman, Abdul Wahab Mohammad

Publisher:

Penerbit Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Link to Purchase

Peranti Sumber Kuasa Mudah Alih menggunakan Sel Fuel Metanol Lansung

Authors:

Siti Kartom Kamarudin, Syarahan Perdana

Publisher:

UKM Press

Link to Purchase

Penambahbaikan Kualiti Berterusan dalam Pendidikan Kejuruteraan

Authors:

Masturah Markom, Ahmad Kamal Ariffin Mohd Ihsan & Roszilah Hamid

Publisher:

UKM Press

Link to Purchase

Kemahiran Kebolehgajian Graduan Kejuruteraan

Authors:

Mohd Zaidi Omar, Azami Zaharim & Abdul Wahab Mohammad

Publisher:

UKM Press

Link to Purchase

Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Berkesan dalam Pendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina

Authors:

Siti Rozaimah Sheikh Abdullah, Ja’afar Sahari, Hafizah Husain

Publisher:

UKM Press

Link to Purchase

Dinamik Proses: Melihat Tanpa Mata

Authors:

Mohd. Sobri Takriff

Publisher:

UKM Press

Link to Purchase