Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Pengerusi Jabatan

Prof. Madya Dr. Masli Irwan Rosli