Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Program Sarjana & PhD (Penyelidikan)

 • Innovation in research

Jabatan menawarkan pengajian di peringkat ijazah master (MSc) dan doktor falsafah (PhD) secara penyelidikan. Para penyelidik akan terlibat dalam penyelidikan yang terkehadapan dan merentas pelbagai disiplin serta bertaraf dunia.

BIDANG PENYELIDIKAN

 • Kejuruteraan Sistem Proses
 • Bahan Termaju
 • Kejuruteraan Sekitaran dan Keselamatan Proses
 • Tenaga Keterbaruan dan Teknologi Hijau
 • Teknologi Pemisahan
 • Teknologi Sel Kultur dan Fermentasi
 • Biotransformasi
 • Biojisim and Biorefineri
 • Biobahan
 • Kejuruteraan Biomolekul

Bagi yang berminat boleh berhubung dengan :

Dr. Noorashikin Md Saleh
Penyelaras Program (MSc & PhD)
Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 UKM Bangi, Selangor, MALAYSIA
Tel : 603-8911 8407
Fax : 603-8921 6148
Email : noorashikin@ukm.edu.my

Perhatian kepada semua pelajar: Sila kemukakan Borang Penghantaran Tesis dan sebarang dokumen lain yang memerlukan tandatangan dan kelulusan Ketua Program Siswazah di kpsjkkp@ukm.edu.my.