Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Profesor Emeritus

Prof. Emeritus Dr. Rakmi Abd. Rahman

  •  
  •  03-8921-5555
  •