Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Sarjana Kejuruteraan Sekitaran

TEROKAI SEKARANG

Permohonan secara online melalui Sistem Join UKM di pautan https://www.ukm.my/join/ dan pengambilan setahun sekali (pengambilan September). Yuran permohonan sebanyak RM50.00 (untuk pemohon tempatan),USD50.00 atau RM100.00, USD100.00 (untuk permohonan antarabangsa), USD100.00 seperti yang ditetapkan dalam arahan sistem permohonan.

Pengenalan Program

Program Sarjana Kejuruteraan Sekitaran ditawarkan oleh Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, UKM. Ia menggabungkan pengetahuan dalam bidang sains sekitaran yang merangkumi ekosistem, impak dan pengurusan sekitaran, pengurusan sisa pepejal dan cecair, kejuruteraan air sisa, dan reka bentuk alat kawalan pencemaran udara. Program sarjana ini merupakan program multidisiplin yang menggabungkan tiga program kejuruteraan iaitu kejuruteraan kimia, kejuruteraan awam dan kejuruteraan mekanikal. Antara kursus yang ditawarkan adalah Pengurusan Alam Sekitar: Ekologi, Audit dan Taksiran Kesan, Kimia dan Alat Kawalan Pencemaran Udara, Proses Rawatan Air Sisa Lanjutan dan Pengurusan Sisa Industri.

Kelebihan Program

Salah satu daripada kriteria di bawah:


Kriteria 1

PNGK 2.50 ke atas : Ijazah Sarjana Sarjana Muda Kejuruteraan dengan Kepujian atau Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan/ setaraf


Kriteria 2

PNGK 2.0 – 2.49 : Sarjana Muda Kejuruteraan atau dalam bidang berkaitan atau yang setara dengan penilaian dalaman yang rapi


Kriteria 3

PNGK 3.00 ke atas : Ijazah Sarjana Muda Sains dengan kepujian (selain bidang kejuruteraan) atau Ijazah Sarjana Muda Teknologi (selain bidang kejuruteraan) / setaraf


Kriteria 4

PNGK 2.99 ke bawah : Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (selain bidang kejuruteraan) atau Ijazah Sarjana Muda Teknologi (selain bidang kejuruteraan)/ setara dengan penilaian dalaman yang rapi


Kriteria 5

Memenuhi Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL A) untuk calon warganegara sahaja:

a) Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun pada tarikh permohonan
b) Lulus diploma dalam bidang berkaitan atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan Senat Universiti;
c) Kelayakan lain yang setara;
d) Memiliki Sijil Perakuan APEL MQA dengan Tahap 7 MQFMod Pengajian: Kerja Kursus

Sepenuh Masa: 1½ -2 tahun

Separuh Masa: 2- 4 tahun

Kuliah bermula 6:00-9:00pm, Isnin-Khamis

Keperluan Bahasa Inggeris bagi calon antarabangsa adalah seperti berikut:

a. Skor minimum 5.5 untuk IELTS atau setara dengan mana-mana peperiksaan yang telah dijajarkan kepada The Common Europeon Framework of Reference (CEFR) seperti yang diluluskan oleh Senat

ATAU

b. Surat pengesahan kelayakan akademik yang diperoleh menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar yang dikeluarkan oleh Universiti berkenaan

ATAU

c. Calon yang belajar dari negara yang diwartakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi (rujuk The International Academic Grade Guide 2nd Edition)

Sila hubungi penyelarasTs. Dr. Abdullah Amru Indera Luthfi di amru@ukm.edu.my untuk maklumat lanjut.

SemesterKod KursusNama KursusKategoriUnit
Semester IKKKF6013Kaedah Penyelidikan untuk Sains dan TeknologiW3
KKKS6243Kimia Dan Alat Kawalan Pencemaran UdaraW3
CMIE6013*Keusahawanan SosialW3
CMIE6213*Inovasi Produk dan KeusahawananW3
LMCM1083Bahasa Melayu komunikasi AntarabangsaAU
LMCM1093Bahasa Melayu untuk Pelajar NusantaraAU
Elektif Program (Pilih 2 sahaja)
KKKS6233Analisis Risiko SekitaranP3
KKKS6263Teknologi Karbon RendahP3
KKKA6833Permodelan Air BandaranP3
Jumlah Unit15
Semester IIKKKS6433Pengurusan Sisa IndustriW3
KKKS6143Pengurusan Sisa Pepejal PerbandaranW3
KKKF6016Projek Penyelidikan IW6
Elektif Program (Pilih 2 sahaja)
KKKS6373Eko-Komuniti SimbiotikP3
KKKS6393Perolehan Tenaga daripada Sisa dan Bahan api BiojisimP3
KKKA6303Hidrologi Air PermukaanP3
Jumlah Unit18
Semester IIIKKKS6033Pengurusan Alam Sekitar: Ekologi, Audit dan Taksiran KesanW3
KKKS6353Proses Rawatan Air Sisa LanjutanW3
KKKF6016Projek Penyelidikan IIW3
Jumlah Unit12
Jumlah Keseluruhan45
**Nota: W = Wajib, P = Elektif, AU – Audit
*Tertakluk kepada perubahan dan pilih SATU subjek sahaja

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:

Ts. Dr. Abdullah Amru Indera Luthfi
Penyelaras,
Program Sarjana Kejuruteraan Sekitaran,
Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses,
Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 UKM Bangi, Selangor,
MALAYSIA

Tel : 603-8921 5555
Fax : 603-8911 8345
Emel : amru@ukm.edu.my