LESTARI UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

PhD (Doktor Falsafah)

Dr. Radin Zulhazmi bin Radin Abdul Halim

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi : 2022
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman, Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria dan Prof. Dr Mohd. Talib Latif
  Jawatan Terkini: Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Air dan Pembetungan
  Majikan/Tempat Bekerja: Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

  Pautan 

Dr. Norhazni binti Mat Sari

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2019
  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin Mokhtar, Prof. Madya Dr Goh Choo Ta dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Binti Abdul Ghani Aziz
  Jawatan Terkini: Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

  Pautan

Pesuruhjaya Kehormat (PA) Dr. Haji Norhafifi bin Haji Ismail

 •  
 •  0389214145
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira & Prof. Madya Dr Sarah Aziz binti Abdul Ghani Aziz
  Jawatan Terkini: Dekan
  Majikan/Tempat Bekerja: Enforcement, Leadership and Management University (ELMU)

  Jawatan terdahulu : Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APNM)

  Pautan

Dr. Khairul Naim Adham

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2014
  Nama Penyelia: Professor Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: Setiausaha Bahagian,
  Majikan/Tempat Bekerja: Bahagian Pengurusan Biodiversiti, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

  Pautan 

Dr. Amran bin Alias

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2019
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood Salleh, Dato' Shaharuddin Mohamad dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz
  Jawatan Terkini: Ketua Pegawai Ekonomi, Seksyen Sosial dan Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera
  Majikan/Tempat Bekerja: Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

Dr. Hairul Nizam bin Yusoff

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2014
  Nama Penyelia: P.M. Dr. Ahmad Fariz bin Mohamed, Dr. Ahmad Hezri dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Hadi
  Jawatan Terkini: Timbalan Pengarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Bahagian Pengauditan ICT, Sektor Audit Prestasi, Jabatan Audit Negara

  Pautan

Dr. Rahmah Elfithri

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2006
  Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar
  Jawatan Terkini: Chief of Section
  Majikan/Tempat Bekerja:
  Capacity Development, and Water Family Coordination (CDW)
  Intergovernmental Hydrological Programme (IHP)
  UNESCO, Division of Water Sciences (SC/HYD)
  Paris, France

  Pautan 

Ir. Dr. Selamat bin Aliman

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2009
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereir
  Jawatan Terkini: Jurutera Perunding (Kejuruteraan Perlombongan dan Alam Sekitar)
  Majikan/Tempat Bekerja: SBA Consulting Engineers

Dr. Dana Anak Badang

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2017
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Che Aziz Ali, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dr. Mohd. Shafeea Leman
  Jawatan Terkini: Pegawai Geosains Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia

  Pautan

Dr. Khoo Lay See

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2019
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz
  Jawatan Terkini: Pegawai Sains Forensik / Forensic Scientist
  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Perubatan Forensik, Hospital Kuala Lumpur

  Pautan 

Sr Dr. Hj. Abd. Manan Hj. Samad

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2005
  Nama Penyelia: Prof Emeritus Dato' Dr. Abd. Latiff Mohamad
  Jawatan Terkini: Profesor
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknologi Mara (UiTM)

  Pautan

Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2011
  Nama Penyelia: Prof. Dato’ Dr. Mazlin bin Mokhtar
  Jawatan Terkini: Pengarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) UKM

  Pautan

Prof. Madya Dr. Sharina Abdul Halim

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2010
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Hood Hj. Mohd Salleh
  Jawatan Terkini: Timbalan Pengarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) UKM

  Pautan

Prof. Dr. Rozita binti Hod

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2018
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dr. Er Ah Choy dan Dr. Mazrura Hidayatulfathi
  Jawatan Terkini: Pensyarah Perubatan
  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Kesihatan Masyarakat, Fakulti Perubatan UKM

  Pautan

Dr. Tanot Unjah

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: Sarjana 2003 dan Doktor Falsafah 2011
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus. Dato' Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman
  Jawatan Terkini: Timbalan Pengarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Perhubungan Antarabangsa UKM'

  Pautan

Dr. Sr. Hj Mohd Arshad Abas

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2010
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof Emeritus Dr Takiah Mohd Iskandar dan Prof Emeritus Dato' Dr Abdul Samad Hadi
  Jawatan Terkini: Ketua Pegawai Eksekutif
  Majikan/Tempat Bekerja: Pokok TEGAK Sdn Bhd

  Pautan

Dr. Nur Hairunnisa Binti Rafaai

 •  
 •  0389214163
 •  
 • Tahun Graduasi Doktor Falsafah : 2022
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah dan Dr. Mohammad Imam Hasan Reza

  Tahun Graduasi Sarjana : 2011
  Tajuk tesis : Penilaian Ekologi Landskap di Rezab Hidupan Liar Krau, Semenanjung Malaysia untuk Perancangan Pemuliharaan Lestari.
  Nama Penyelia : Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah, Prof. Dr. Shukor Md Nor dan Prof. Gs. Dr. Mohd Hasmadi Ismail

  Jawatan Terkini: Pensyarah Sambilan
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknologi Malaysia

Dr. Jamil bin Tajam

 •  
 •  0389214163
 •  
 • Tahun Graduasi : 2022
  Nama Penyelia : Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar
  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Dr. Lee Woon Hang

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2022
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr Saiful Arif Abdullah, Prof Dr Shukor Md. Nor, Dr. Mohammad Iman Hassan Reza
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Nurul Ashikin Binti Alias

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2022
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Dr. Nor Diana Mohd Idris dan Dr. Rahmah Elfithri
  Jawatan Terkini: Bekerja sendiri
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Ajimi bin Jawan

 •  
 •  03 8921 4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi : 2022
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin Bin Mokhtar, Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta
  Jawatan Terkini : Pensyarah Kanan
  Majikan / Tempat Bekerja : Universiti Teknologi Mara (UiTM), Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu

Dr. Nurfarahain Zainal

 •  
 •  03 8921 4149
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Prof Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed dan Dato' Shaharuddin Mohd Ismail
  Jawatan Terkini: Ahli Perniagaan
  Majikan/Tempat Bekerja: Dhuha Secret Enterprise

Dr. Che Zaliha Shahrum

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah
  Jawatan Terkini: Freelancer
  Majikan/Tempat Bekerja: CZS Design Studio

Dr. Nor Zuriati Amani AB Rani

 •  
 •  0389214145
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2021

  Nama Penyelia: Dr. Rospidah Binti Ghazali, Prof. Dr. Zaidi Bin Isa, Prof. Emeritus Chamhuri Bin Siwar

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: UiTM Cawangan Kelantan

Dr. Azlinawati binti Abdullah

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2021

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz b. Hj. Mohamed, Dato' Shaharuddin b. Mohamad Ismail dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad b. Abdul Hadi

  Jawatan Terkini: Guru

  Majikan/Tempat Bekerja: Sekolah Kebangsaan Sungai Ramal Dalam

Dr. Mohammad Rahmdzey bin Roly

 •  
 •  03-89214149
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2021

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, P.M. Dr. Norlida Hanim binti Mohd Salleh dan Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail

  Jawatan Terkini: Penyelia Kawalan Kualiti

  Majikan/Tempat Bekerja: Esron Petroleum Sdn. Bhd

Dr. Md. Mahfuzul Islam

 •  
 •  0389214145
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2021

  Nama Penyelia: Dr. Ahmad Aldrie Amir & Dr. Rawshan Ara Begum

  Jawatan Terkini: Research Fellow

  Majikan/Tempat Bekerja: Greentech Foundation

Dr. Nur Fadhilah bt Mazlan

 •  
 •  03-89214149
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2021

  Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Tan Ling Ling, ChM. Dr. Nurul Huda Abd. Karim, Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta dan Dr. Doris Quay Huai Xia

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Nor Azilah binti Ahmad

 •  
 •  03-89214149
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2021

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknikal Malaysia, Melaka

Dr. Tasnuba Haque

 •  
 •  03-89214149
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: Sarjana 2014 & Doktor Falsafah 2021

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Rospidah Ghazali

  Jawatan Terkini: Tidak bekerja

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Nor Diana Abdul Halim

 •  
 •  03-89214149
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2021

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Talib Latif (Penyelia Utama) dan Prof. Madya Dr Ahmad Fariz Mohamed (Penyelia Bersama).

  Jawatan Terkini: Penyelidik Pasca Doktoral

  Majikan/Tempat Bekerja: Institut Perubahan Iklim (IPI), UKM

Dr. Mohammad Masukujjaman

 •  
 •  0389214149
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Dr. Syed Shah Alam, and Dr. Sharina Abdul Halim.

  Jawatan Terkini: Assistant Professor and Head, Department of Business Administration

  Majikan/Tempat Bekerja: Northern University Bangladesh

Dr. Sukati bin Sakka

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof Madya Dr Ahmad Fariz Mohamed, Prof Madya Dr. Abdul Hadi Harman dan Prof Dr. Muhammad Rizal Razman

  Jawatan Terkini: Pegawai Pertanian

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Pertanian Malaysia

Dr. Tariqur Rahman Bhuiyan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dr. Er Ah Choy, and Dr. Nurfashareena Muhamad

  Jawatan Terkini: Penyelidik Pasca Doktoral

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Dr. Md. Wahid Murad

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2003

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Nik Hashim dan Prof. Faridah Shahadan

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: University of South Australia, Adelaide, Australia

Dr. A. S. A. Ferdous Alam

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar and Associate Prof. Dr. Basri Talib

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Department of International Business, School of International Studies, Universiti Utara Malaysia (UUM)

Dr. Hazrat Bilal

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Prof. Emeritus Chamhuri Siwar

  Jawatan Terkini: Post Doctoral (in process)

  Majikan/Tempat Bekerja: Nankai University China

Dr. Md. Azizul Bari

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Dr. Rawshan Ara Begum, Prof. Dr. Abdul Hamid Jaafar dan Raja Datuk Zaharatun

  Jawatan Terkini: Freelancer

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Ignatius Okosun

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Abdul Rahim Md Nor, Prof. Dr. Abdul Samad dan Prof Emeritus Chamhuri Siwar

  Jawatan Terkini: Consultant

  Majikan/Tempat Bekerja:

  City of Toronto Canada,

  Teva Pharmaceuticals Ltd Canada,

  University of Toronto Canada,

  Eco-Canada Canada,

  Covenant of Redemption Inc. Toronto Canada,

  Capital-One Toronto

Dr. Minhaz Farid Ahmed

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar, Dr. Lubna Alam, Dr. Goh Choo Ta, Prof. Dr. Che Abdul Rahim Mohamed

  Jawatan Terkini: Penyelidik Pasca Doktoral

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Dr. Md. Mahmudul Alam

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: Sarjana 2010 dan Doktor Falsafah 2014

  Nama Penyelia: Professor Emeritus Chamhuri Siwar, Professor Dr. Abdul Hamid Jaafar dan Prof. Madya Dr. Basri Abdul Talib

  Jawatan Terkini: Professor Madya

  Majikan/Tempat Bekerja: School of Economics, Finance & Banking (SEFB), Universiti Utara Malaysia (UUM)

Dr. Elmira Shamshiry

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2013

  Nama Penyelia: Prof. Dato’ Dr. Mazlin Mokhtar, Datin Paduka Halimaton Saadiah, Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo dan Dr. Nazri Yahaya

  Jawatan Terkini: Individual Consultant of Environmental Engineering and Education Issues

  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Ahmad Zubir Ibrahim

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2013

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Madya Dr. Basri Abdul Talib, Dr. Rospidah Ghazali

  Jawatan Terkini: Professor Madya

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Kerajaan, Universiti Utara Malaysia

Dr. Johan Afendi bin Ibrahim

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Professor Emeritus Dato' Dr. Hood Mohd Salleh

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan, Hospitaliti dan Acara, Universiti Utara Malaysia

Dr. Rabieahtul binti Abu Bakar

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: PM Dr. Tajul Anuar Jamaluddin

  Jawatan Terkini: Country Manager, Malaysia, APAC

  Majikan/Tempat Bekerja: SATLAB Geosolutions / Bangsar South, KL

Dr. Siti Dina bt. Razman Pahri

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz dan Dr. Abdullah bin Samat

  Jawatan Terkini: Pegawai Perikanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Perikanan Malaysia

Dr. Salsela Saidin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof.Dato' Dr. Norzaini Azman, Prof. Dato' Dr. Ibrahim Komoo, Dr. Sharina Abdul Halim

  Jawatan Terkini: Bekerja sendiri

  Majikan/Tempat Bekerja: Tiada

Dr. Norzalina Zainudin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Prof. Dr. Er Ah Choy

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna, Fakulti Ekologi Manusia, UPM

Prof. Madya Dr. Haliza Abdul Rahman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2005

  Nama Penyelia: Profesor Emeritus Dato’ Dr Abdul Latiff Mohamed, Profesor Dato’ Dr Mazlin Mokhtar, Profesor Madya Dr Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Kesihatan Persekitaran & Pekerjaan, Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan, Universiti Putra Malaysia (UPM)

Dr. AK Mohd Rafiq bin AK Matusin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Sharina Abdul Halim

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Dr. Siti Akhtar binti Mahayuddin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2011

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dato' ChM Dr. Mazlin bin Moktar dan Dr. Wan Hamidon

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi MARA

Dr. Saraswathy A/P Kasavan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed dan Dr. Sharina Abdul Halim

  Jawatan Terkini: Penyelidik Pasca Doktoral (dalam proses)

  Majikan/Tempat Bekerja: Institute of Ocean and Earth Sciences, Universiti Malaya

Dr. Mashita binti Abdul Jabar

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Samad Hadi, Dato’ Shaharuddin Mohamad Ismail dan Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Pengurusan Hotel Dan Pelancongan, UiTM Caw. Melaka

Dr. Jurry Foo @ Jurry bt F. Michael

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Dr. Aldrie bin Amir, Dr. Mustaffa Bin Omar dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Latiff Mohamad

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Dr. Aminuddin bin Mohamed

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood bin Salleh

  Jawatan Terkini: Ketua Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi Kebangsaan/Pensyarah Cemerlang

  Majikan/Tempat Bekerja: Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan Kuala Lipis Pahang

Dr. Choon Shay Wei

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2010

  Nama Penyelia: Professor Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Joy Jaqueline Pereira, Prof. Dr. Abdul Aziz Jemain, Datin Paduka Dr. Halimaton Saadiah Hashim

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Multimedia University

Dr. Lim Choun Sian

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo, Prof. Madya Dr. Tajul Anuar Jamaluddin

  Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI

Dr. Haris Hafizal bin Abd. Hamid

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Talib Latif dan Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta

  Jawatan Terkini: Pegawai Sains

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Sains dan Teknologi, UKM

Dr. Mohamad Zaki Ahmad

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood bin Salleh

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: School of Tourism Hospitality Event Management (STHEM), Universiti Utara Malaysia (UUM)

Dr. Mohd Hafiyyan bin Mahmud

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Lee Khai Ern, Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Dr. Marlia Mohd Hanafiah

  Jawatan Terkini: Senior Executive Research and Capacity Building

  Majikan/Tempat Bekerja: Urbanice Malaysia

Dr. Mohd Khairi bin Ismail

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Rospidah Ghazali

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Perniagaan, UCSI University

Dr. Mohd. Nor Rashidi Ab. Jalil

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof Dr Joy Jacqueline Pereira, Dato' Prof Dr Mazlin bin Mokhtar, Prof Madya Dr Rawshan Ara Begum

  Jawatan Terkini: Pengurus Bahagian Kejuruteraan Teknikal

  Majikan/Tempat Bekerja: Lembaga Pembangunan Langkawi

Dr. Muhammad Nazif bin Remli

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood Salleh

  Jawatan Terkini: Guru

  Majikan/Tempat Bekerja: Sekolah Menengah Kebangsaan Agam Wataniah Machang Kelantan

Dr. Murnira Othman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: P.M. Dr. Ahmad Fariz Mohamed dan Prof. Dr. Mohd Talib Latif

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Dr. Nor Diana Mohd Idris

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2011

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Basri Abdul Talib dan Prof. Madya Dr. Madeline Berma

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Dr. Norhayati Ngadiman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Dr. Ruhizan

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Dr. Normala Othman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Professor Emeritus Dato' Dr. Hood Salleh

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Pengajian Kenegaraan & Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia

Dr. Nurfashareena binti Muhamad

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Dr. Mohammad Imam Hassan Reza

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Southeast Asia Disaster Prevention Initative (SEADPRI), LESTARI UKM

Dr. Rodeano Roslee

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Tajul Anuar Jamaluddin

  Jawatan Terkini: Pensyarah (Professor Madya)

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Malaysia Sabah

Dr. Sharif Shofirun bin Sharif Ali

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof Dr. Muhamad Rizal Razman dan Dr. Azahan Awang

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Utara Malaysia

Dr. Zakaria bin Hashim

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: P.M. Dr. Saiful Arif bin Abdullah & Prof. Dr. Shukor Md. Nor

  Jawatan Terkini: Ketua Pusat Pengajian

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Pengurusan Taman Dan Ameniti, Fakulti Senibina Perancangan Dan Ukur, Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Dr. Zurina Mahadi

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood Salleh dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Hadi

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Sains dan Sumber Alam, UKM

Dr. Noor Sharizad binti Rusly

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2014 (Sarjana) & 2021 (PhD)

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Latifah Amin, Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad bin Abdul Hadi dan Prof. Dr. Nik Marzuki bin Sidik

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Prof. Madya Dr. Habibah Ahmad

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2007

  Nama Penyelia: Prof Emeritus Dr. Abdul Samad Hadi, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo, Prof Emeritus Dr Abdul Kadir Din

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Centre of Research for Development, Social and Environment, Faculty of Social Sciences and Humanities,UKM

Dr. Abdul Rais Abdul Latiff

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dr. Abdil Hamid Jaafar & P.M. Dr. Rawshan Ara Begum

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan (Bahagian Ekonomi)

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia

Dr. Ahmad Firdhaus bin Arham

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman, Dr. Latifah Amin & Dr. Zurina Mahadi

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Citra Universiti

Dr. Naziatul Aziah binti Mohd Radzi

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Dr Sharina Binti Abdul Halim, Prof. Emeritus Chamhuri Siwar & P.M. Ts Dr. Lee Khai Ern

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Malaysia Kelantan

Dr. Azliyana Azhari

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: P.M. Dr. Ahmad Fariz Mohamed, Prof. Dr Mohd Talib Latif & Dr. Matthias Ketzel

  Jawatan Terkini: Research Fellow (Climate Change Communication)

  Majikan/Tempat Bekerja: Monash University Malaysia

Dr. Md Rabiul Islam

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2011

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar & Dato' Mohammad Shaharuddin bin Ismail

  Jawatan Terkini: Associate Professor

  Majikan/Tempat Bekerja: School of International Studies, UUM

Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2010

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato Dr. Abdul Samad Hadi

  Jawatan Terkini: Profesor

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Dr. Siddique Ahmed

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Basri Abdul Talib dan Dr. Norshamliza Chamhuri

  Jawatan Terkini: Assistant Professor

  Majikan/Tempat Bekerja: Department of Computer Science and Engineering, International Islamic University Chittagong

Dr. Cheryl Stephen Jeganathan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman, Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail dan Prof. Dr. Sharifah Zarina Zakaria

  Jawatan Terkini: Pendaftar Kolej & Ketua Bahagian Jaminan Kualiti

  Majikan/Tempat Bekerja: Kolej Muzik Antarabangsa (ICOM)

Dr. Tan Kok Weng

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: Sarjana 2007 dan Doktor Falsafah 2012

  Nama Penyelia: Prof Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar, Dr. Ahmad Hezri dan Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan/ Ketua Program Sarjana Teknologi Alam Sekitar

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

Dr. Intan Afida Mohamad Amin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: PM Dr. Ahmad Fariz Mohamed & Datin Paduka Dr. Halimaton Saadiah Hashim

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Geomatik dan Alam Bina, Pusat Pengajian Diploma, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Kuala Lumpur

Dr. Tan Ching Tiong

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira, Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo&  Dr. Nadzri Yahaya

  Jawatan Terkini: Carbon Neutrality Sustainability Officer

  Majikan/Tempat Bekerja: Ballarat City Council, Vic Australia

Translate »