LESTARI UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Master

Eddy Mazuaansyah Mohd Ali Murad

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkah Laku Bawah Air di Kalangan Penyelam Skuba di Pulau Tioman

  Tahun Graduasi : 2023
  Nama Penyelia : Dr. Ahmad Aldrie Amir
  Jawatan Terkini: Timbalan Setiausaha Bahagian (Pengurusan)
  Majikan/Tempat Bekerja: Cawangan Pengurusan, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertahanan Malaysia (MINDEF)

Muzaffar A/L Yusry

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengenalpastian dan Penilaian Tapak Geologi Bernilai Warisan Untuk Pemuliharaan dan Pelancongan Di Daerah Hulu Langat

  Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Dr. Tanot Unjah dan Dr. Nobert Simon
  Jawatan Terkini: Freelance GIS
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Maya Liyana binti Hamzah

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Assessment of Species Biodiversity, Biomass and Carbon Stock Between Intact and Naturally Regenerated Mangrove Forest in Klang Selangor

  Tahun Graduasi Sarjana : 2022
  Nama Penyelia : Dr. Ahmad Aldrie Amir dan Dr. Sahadev Sharma
  Jawatan Terkini: Pembantu Penyelidik LESTARI UKM
  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Salina binti Nor Azam

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Keupayaan Sumber Air untuk Dayahuni Bandar: Kajian Kes Bandaraya Ipoh

  Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed
  Jawatan Terkini: Eksekutif Penyelidikan
  Majikan/Tempat Bekerja: Institut Darul Ridzuan

Zureen Norhaizatul Binti Che Hassan

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah@ukm.edu.my
 • Penilaian Tempoh Ulangan Hujan Ekstrem bagi Reka Bentuk Hujan di Kuala Lumpur

  Tahun Graduasi: 2022
  Nama Penyelia: Prof.Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Liew Juneng
  Jawatan Terkini: Pegawai Meteorologi
  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Meteorologi Malaysia

Che Siti Noor binti Koh Poh Lee @ Che Mamat

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pendekatan Pengurusan Risiko Bencana Tanah Runtuh di Semenanjung Malaysia

  Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Tajul Anuar Jamaluddin, Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz  dan Prof. Dr. Raihan Taha
  Jawatan Terkini: Pegawai Tadbir dan Diplomatik
  Majikan/Tempat Bekerja: Agensi Pengurusan Bencana Negara

Ong Jing Yi

 •  
 •  03 8921 4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Aptasensor Impedimetrik Berasaskan Polianilina Untuk Pengesanan Aflatoksin B1 Dalam Bahan Makanan Dan Pakan Haiwan Untuk Keselamatan Makanan

  Tahun Graduasi : 2022
  Nama Penyelia : Prof. Madya Dr. Tan Ling Ling, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta, Prof. Dr. Phang Sook Wai, Dr. Andrew Pike
  Jawatan Terkini : -
  Nama Majikan : -

Nurafiqah binti Muhamad Nazi

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Dan Taburan Pokok Berisiko Di Kampus UKM Bangi

  Tahun Graduasi: 2022
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed dan Gs. Dr. Nuriah Abd. Majid
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Mohammad Yasir bin Mohammad Said

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian dan mitigasi gelinciran tanah di kawasan tanah tinggi Sabah: Kajian kes Kundasang

  Tahun Graduasi: 2007
  Tajuk Kajian: Penilaian dan mitigasi gelinciran tanah di kawasan tanah tinggi Sabah: Kajian kes Kundasang
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Madya Dr Sarah Aziz

  Jawatan Terkini: Exploration geoscientist (Basin study)
  Majikan/Tempat Bekerja: PETRONAS Carigali Sdn Bhd

Ahmad Rosli Othman

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Warisan Fosil Moluska Trias daripada Aring, Kelantan

  Tahun Graduasi: 2013
  Tajuk Kajian: Warisan Fosil Moluska Trias daripada Aring, Kelantan

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman & PM Dr. Kamal Roslan Mohamed

  Jawatan Terkini: Penolong Pengarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Bahagian Perkhidmatan Teknikal, Jabatan Mineral & Geosains Malaysia

  Pautan

Dr. Nur Hairunnisa Binti Rafaai

 •  
 •  0389214163
 •  
 • Penilaian Status Pemuliharaan Kawasan Dilindungi Menggunakan Pendekatan Ekologi Landskap

  Tahun Graduasi Doktor Falsafah : 2022
  Tajuk Kajian: Penilaian Status Pemuliharaan Kawasan Dilindungi Menggunakan Pendekatan Ekologi Landskap

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah dan Dr. Mohammad Imam Hasan Reza

  Tahun Graduasi Sarjana : 2011
  Tajuk tesis : Penilaian Ekologi Landskap di Rezab Hidupan Liar Krau, Semenanjung Malaysia untuk Perancangan Pemuliharaan Lestari.

  Nama Penyelia : Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah, Prof. Dr. Shukor Md Nor dan Prof. Gs. Dr. Mohd Hasmadi Ismail

  Jawatan Terkini: Pensyarah Sambilan
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknologi Malaysia

Dr. Tasnuba Haque

 •  
 •  03-89214149
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • The Effect Of Microfinance On The Multimentional Poverty Alleviation And Women Empowerment : An Emperical Study On The Amanah Ikhtiar Malaysia (Aim) Microfinance Borrowers In Malaysia.

  Tahun Graduasi: Sarjana 2014 & Doktor Falsafah 2021
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Rospidah Ghazali
  Jawatan Terkini: Tidak bekerja
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Azhar bin Abd. Aziz

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Terhadap Perlaksanaan Pembangunan Bandaraya Islam Kes Kajian Kota Bharu Bandaraya Islam.

  Tahun Graduasi: 2012
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Abdul Hadi dan Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Amal Najihah binti Muhamad Nor

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Ekologi Landskap Kawasan Hijau Bandar di Bandaraya Kuala Lumpur.

  Tahun Graduasi: 2011
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Hasmadi Ismail, Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah dan Prof. Dr. Shukor Md Nor.
  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

Aswady bin Ahmad

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Inventori Senibina Rumah Tradisional Melayu Langkawi Geopark dalam Pembangunan Lestari.

  Tahun Graduasi: 2013
  Nama Penyelia: Prof. Madya Idr. Dr. Azimin Samsul Mohd Tazilan, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Dr. Sharina Abdul Halim.
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Chan Kin Onn

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Perbandingan Komuniti Herpetofauna di Hutan Dipterokarpa Bukit Dibalak dan Tidak Dibalak di Hulu Terengganu.

  Tahun Graduasi: 2011
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Norhayati Ahmad dan Prof. Dr. Shukor Md Nor
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Muhammad Yasar

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kemudahterancaman, Kelestarian Dan Strategi Pembangunan Lestari Pertanian Padi Di Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Terengganu Utara (KETARA), Malaysia.

  Tahun Graduasi Sarjana : 2012
  Tajuk Kajian : Kajian Perubahan Gunatanah Sawah di Provinsi Aceh, Indonesia: Implikasi Terhadap Perancangan Kawalan Tanah Sawah.
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Shaharudin Idrus.

  Tahun Graduasi Doktor Falsafah : 2016
  Tajuk Kajian : Kemudahterancaman, Kelestarian Dan Strategi Pembangunan Lestari Pertanian Padi Di Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Terengganu Utara (KETARA), Malaysia.
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Rospidah Ghazali.

  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh Indonesia

Hasrizul bin Hashim

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Sikap Masyarakat Terhadap Bioteknologi Perubatan di Lembah Klang.

  Tahun Graduasi: 2015
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Jamil bin Ahmad dan Prof. Dr. Latifah Amin.
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Mohd Fadhli bin Hamdan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Analisis Kandungan Penerbitan Berkaitan Makanan diubah Suai Genetik dalam Jurnal Akademik.

  Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Latifah Amin, Prof. Madya Dr. Roosfa Hashim dan Prof. Dr. Faridah Ibrahim.

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Noor Ayuni binti Ahmad Azlan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Persepsi Masyarakat Malaysia Terhadap Aspek Etika Tanaman DIubah Suai Genetik: Kajian di Lembah Klang.

  Tahun Graduasi: 2012

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Abdul Latif Samian, Prof. Dr. Jamil bin Ahmad dan Prof Dr. Latifah Amin

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Noor Syazwani binti Hassan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tanggungjawab Sosial Syarikat Kimia di Lembangan Sungai Langat ke Arah Pembangunan Lestari

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta, Prof. Madya Ts. Dr. Lee Khai Ern, Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Prof. Madya Dr. Marlia Hanafiah

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Nor Fairuz binti Abu Bakar

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penerimaan Protokol Montreal di Malaysia

  Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman, Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Hadi dan Prof. Dr. Jamaluddin Md Jahi

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Norbaya binti Hashim

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Ke Arah Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu di Malaysia: Kajian Permodelan Kualiti Air di Kawasan Sub Tadahan Sungai Kuyoh.

  Tahun Graduasi: 2012

  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mohd Ekhwan bin Toriman dan Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Norfadillah binti Derahim

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Inisiatif Komuniti Lestari ke Arah Pembentukan Kampus Lestari di UKM Bangi.

  Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah, Prof. Dr. Noraziah Ali dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz.

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Norul Hajar binti Nordin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Mekanisme Pengurusan Persekitaran dalam Konteks Keselamatan Penyediaan Makanan di Kantin Sekolah Rendah di Bandar Baru Bangi, Selangor

  Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman dan Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

‘Afifah binti Md. Din

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Faktor-faktor Kejayaan dan Kelestarian Perusahaan Usahawan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM).

  Tahun Graduasi: 2013
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Basri Abdul Talib dan Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Nurul Fatanah binti Kamarul Zahari

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Batek HEP: Manifestari Alam dan Kebergantungan Hidup Terhadap Rimba.

  Tahun Graduasi: 2010

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dr. Hood Mohd Salleh dan Prof. Madya Dr. Mustaffa Omar

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Aki @ Zaki bin Aman

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Lestari ladang Kelapa Sawit di Sungai Asap, Sarawak.

  Tahun Graduasi: 2011
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Rasyidah binti Abdul Karim

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Jangkaan Kesan Perubahan Iklim dalam Perancangan dan Pengurusan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) di Antara Hutan Simpan Bukit Lagong dan Pelabuhan Klang.

  Tahun Graduasi: 2013

  Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah Hashim dan Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Siti Khadijah binti Satari

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Analisis Faedah Pengurusan Sisa Binaan: Perbandingan Antara Pembinaan Secara Konvensional dan Berindustri (IBS).

  Tahun Graduasi: 2012
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Abdul Hamid bin Jaafar, Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Rawshan Begum.
  Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik Kanan (Kontrak Projek Penyelidikan)
  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Anidah binti Alias

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Warisan Peribumi (Kesusteraan, Pelancongan, Kebudayaan dan Pemeliharaan Warisan) di Tasmania Australia.

  Tahun Graduasi: 2012
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood Mohd Salleh dan Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar
  Jawatan Terkini: -
  Majikan Tempat Bekerja: -

Sofia binte Ehsan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Geopelancongan: Kajian Kes Langkawi Global Geopark

  Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dr. Mohd Shafeea Leman, Prof. Madya Dr. Rawshan Begum dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Zairin Akma Zolkapli

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kajian Tahap Kepuasan Pelancong Terhadap Taman Tamadun Islam (TTI) Kuala Terengganu Sebagai Produk Pelancongan Islam di Malaysia

  Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Habibah Ahmad dan Prof. Dr. Hamzah Jusoh

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Zubaidah bt Mohd Nasir

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pemahaman, Sikap dan Keyakinan Pensyarah Terhadap Pengintegrasian Konsep Pembangunan Lestari ke dalam Kursus Gugusan Sains Sosial, Universiti Kebangsaan Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah Hashim dan Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Mohamad Hanif bin Kamal Roslan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Sedimentologi, Stratigrafi Dan Warisan Geologi Formasi Singa Di Kepulauan Langkawi, Kedah Darul Aman

  Tahun Graduasi : 2017

  Nama Penyelia : Prof. Dr. Che Aziz Ali dan Prof. Madya Dr. Kamal Roslan Mohamed

  Jawatan Terkini : -

  Majikan / Tempat Bekerja : -

Hasnol Hady bin Ismail

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Sedimentology of the Semantan Formation, The Triassic Deepwater Sedimentary Deposits in the Central Belt of Peninsular Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2015
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Kamal Roslan Mohamed dan Prof. Emeritus Dr. Mohd Shafeea Leman
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Mohamad Mahathir bin Amir Sultan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Gap Analysis For Mercury-Free Medical Facility: A Malaysian Case Study

  Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta, Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Dr. Peter John Peterson & Prof. Dr. Sharifa Ezat Wan Puteh

  Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Neethu Vijayan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Kesan Perbandaran Sumber Air Tanah Di Langat River Basin, Selangor, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Dr. Shaharudin Idrus

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Shagufta Tazin Shathy

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Estimation of Environmental Integrity In The Highly Urbanized Kuala Lumpur City, Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah dan Dr. Md Firoz Khan

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Shawon Muhammad Shahriar

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • A Study on The Impacts Of Rural Transformation Programme: A Case Study on The Rural Transformation Centres (RTC) of Perak And Kelantan, Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Dr. Norshamliza Chamhuri dan Dr. Rospidah Ghazali

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Siti Umira Sulaiman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Aktiviti Peruncitan Di Bandar Pertengahan: Kajian Kes Di Seremban Dan Senawang, Negeri Sembilan, Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Samad Abdul Hadi dan Dr. Shaharudin Bin Idrus

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Umi Amira Jamaluddin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Implikasi Perubahan Iklim Terhadap Zon Pesisir Pantai Di Kuala Selangor, Malaysia.

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Wan Nur ‘ Ashiqin binti Wan Mohamad

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Memprofilkan Guru Bahasa Inggeris Yang Berpotensi Untuk Mendidik Amalan Penjimatan Air Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Di Negeri Selangor.

  Tahun Graduasi: 2013

  Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Dato' Dr. Noraini Azman, Prof. Madya Dr. Ruhizan Mohamad Yassin dan Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob

  Jawatan Terkini: Guru Bahasa

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Citra Universiti, UKM

MD. Ishtiaque Haider Ishty

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my
 • Assessment of Flood Damage and Public's Willingness to Pay For Flood Mitigation Project: A case Study of Temerloh, Pahang, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Dr Ahmad Aldrie Amir Dr Nor Diana Mohd Idris Assoc. Prof Dr Anizan Bt. Isahak

  Jawatan Terkini: Senior Officer

  Majikan/Tempat Bekerja: China Communication and Construction Company

Norashikin bt Samsuri

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my
 • Fenomena Banjir Kilat dan Pendekatan Bukan Berstruktur Daerah Seremban

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Dr. Tanot Unjah dan Professor Dr. Joy Jacqueline Pereira

  Jawatan Terkini: Penolong Pegawai Tanah

  Majikan/Tempat Bekerja: Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan

Raja Nur Amirah binti Raja Abu

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my
 • Elemen Kewarganegaraan Global dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di Semenanjung Malaysia

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Hjh. Sharifah Zarina binti Hj. Syed Zakaria, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta dan Prof. Madya. Ts. Dr. Lee Khai Ern

  Jawatan Terkini: (sedang menyambung pelajaran di peringkat Doktor Falsafah di LESTARI UKM)

  Majikan/Tempat Bekerja:

Zuhair Fikri bin Muhammad Fadzil

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengenalpastian Elemen Utama Penilaian Kelestarian Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah Hashim, Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz dan Prof. Madya Adi Irfan Che Ani

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Mohammad Izzat Bin Rasnan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Material Flow Analysis Of Household E-Waste In Kuala Lumpur

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta, Associate Prof. Dr. Kohei Watanabe

  Jawatan Terkini: Perunding Alam Sekitar

  Majikan/Tempat Bekerja: ERE Consulting Group

Muhammad Adzran Bin Che Mustapa

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Perilaku Berniat dan Faktor Peramal Pihak Berkepentingan di Lembah Klang Terhadap Genetik Perubatan

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof Dr. Muhammad Rizal Bin Razman

  Jawatan Terkini: Research assistant

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Citra UKM

Norazam Ab Samah

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Daya tahan alam bina hospital terhadap bencana: Kajian kes di Kelantan Malaysia

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Adi Irfan

  Jawatan Terkini: Pengerusi

  Majikan/Tempat Bekerja: Azamas Engineering Consultant

Mohd Fadhil Bin Haji Abu Yazid

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Konsistensi Pengelasan dan Komunikasi Bahaya Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja: Penilaian Amalan di Malaysia

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta dan Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Pemeriksa Kilang dan Jentera

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Dr. Ishlahuda Hani Bt Sahak

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Sumber Warisan Geologi dan Potensi Pembangunannya Secara Lestari di Lembah Kinta

  Tahun Graduasi: 2011

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman dan Professor Emritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo

  Jawatan Terkini: (Baru sahaja menamatkan pengajian PhD)

  Majikan/Tempat Bekerja:

Rabiatul Jannah Mohamad

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penerokaan nilai masyarakat dalam proses pembangunan lestari di Malaysia: Kajian kes di Sepang

  Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Prof Dr Sharifah Zarina binti Syed Zakaria,  Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob dan Dr. Zurina Mahadi

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Mahirah binti Taib

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pembangunan Aptasensor Dalam Pengesanan Penyakit Berkaitan Abnormaliti Insulin

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Dr. Tan Ling ling

  Jawatan Terkini: Pensyarah PSH

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat GENIUS @ Pintar Negara UKM Kampus Seremban

Jeningsih

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Development of DNA Micro-optod to Detect Dengue Virus and it's Application in Early Detection of Dengue Disease

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Tan Ling Ling @ Chong Ling Ling

  Jawatan Terkini: Tiada

  Majikan/Tempat Bekerja: Tiada

Mohamad Muhyiddin bin Hassan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penyelarasan Program Badan Bukan Kerajaan (NGO) ke Arah Mencapai Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs): Kajian Kes Global Environment Centre (GEC)

  Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Madya Ts. Dr. Lee Khai Ern

  Jawatan Terkini: Pegawai Teknikal Program (Pembangunan Sosial)

  Majikan/Tempat Bekerja: Global Environment Centre

Dr. Nur Khairlida binti Muhamad Khair

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • The Adoption and Implementation of Responsible Care Program in Chemical Industries of Malaysia

  Tahun Graduasi Sarjana: 2018
  Tajuk Kajian : The Adoption and Implementation of Responsible Care Program in Chemical Industries of Malaysia
  Nama Penyelia: Assoc. Prof. Ts. Dr. Lee Khai Ern, Assoc. Prof. ChM. Dr. Goh Choo Ta, Assoc. Prof. Dr. Marlia binti Mohd Hanafiah & Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin Mokhtar

  Tahun Graduasi Doktor Falsafah : 2023
  Tajuk Kajian : Pemantauan Alam Sekitar Berasaskan Komuniti Untuk Kelestarian
  Nama Penyelia : Prof. Ts. Dr. Lee Khai Ern & Prof. Emeritus Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar
  Pekerjaan terkini : Guru
  Majikan / Syarikat : Sekolah Menengah Islam Al Amin Kemaman

Ismail bin Mat Tahir

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kesiapsiagaan Hospital Serdang dalam Pengurusan Bencana

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof Dr Joy Jacqueline Pereira dan P.M. Dr Sarah Aziz

  Jawatan Terkini: Tenaga pengajar

  Majikan/Tempat Bekerja: Kementerian Kesihatan Malaysia

Syed Zahirruddin Bin Syed Zakaria

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pelaksanaan Pendidikan Pembangunan Lestari (ESD)

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman

  Jawatan Terkini: Pegawai Tadbir

  Majikan/Tempat Bekerja: Lembaga Getah Malaysia

Nur Aizat Binti Kamarulzaman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Persepsi Masyarakat Terhadap Nanoteknologi untuk Governans Baik Nanoteknologi ke arah Pembangunan Lestari: Kajian Kes di Lembah Klang

  Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Dr. Lee Khai Ern (Lestari) dan Dr. Siow Kim Shyong (IMEN)

  Jawatan Terkini: Part-timer OUM

  Majikan/Tempat Bekerja: Open University Malaysia

Cik Faridah binti Ahmad Azam

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Penilaian Biojisim Dan Potensi Sekuestrasi Karbon Bagi Beberapa Spesies Ladang Hutan Yang Terpilih Di Semenanjung Malaysia

  Tahun Graduasi: 2012

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Talib Latif dan Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail

  Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik

  Majikan/Tempat Bekerja: Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Encik Abdul Qayyum bin Zulkifli

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Implementation of REACH in the Context of Sustainable Development – A Case Study for Fatty Acid Industries in Malaysia

  Tahun Graduasi: 2013

  Nama Penyelia: Prof Dato' Dr Mazlin bin Mokhtar, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta dan Dr. Zuriati Zakaria

  Jawatan Terkini: Eksekutif

  Majikan/Tempat Bekerja: UMP Advanced Education

Encik Muhammad Ashahadi bin Dzulkafli

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Warisan Rijang Beradiolaria dari sekitar Pos Blau, Ulu Kelantan

  Tahun Graduasi: 2013

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman dan Prof. Dr. Basir Jasin

  Jawatan Terkini: Pensyarah DS45

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Sains Bumi & Alam Sekitar, Fakulti Sains dan Teknologi (FST), UKM

Encik Zamri bin Daud

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengurusan Kawasan Tadahan Berdasarkan Kualiti Air Di Utara Tanah Bencah Putrajaya

  Tahun Graduasi: 2012

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Pegawai Kerajaan

  Majikan/Tempat Bekerja: Perbadanan Putrajaya

Nur Liyana binti Ali

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Perbandingan Kesediaan Keselamatan Makmal Sekolah Menengah Bandar Dan Luar Bandar : Kajian Kes Di Pahang

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof Madya Dr.Goh Choo Ta, Dr. Sharina Abdul Halim, Prof Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria & Dato' Prof Mazlin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Stock Management Coordinator

  Majikan/Tempat Bekerja: Duthai Trading Sdn. Bhd

Nurul Syazwani Yahaya

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kajian Pengaruh Iklim di Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Perbandaran di Selangor, Malaysia

  Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Dr. Mohd Raihan Taha

  Jawatan Terkini: (Sedang menyambung pelajaran di peringkat PhD di LESTARI)

  Majikan/Tempat Bekerja: -

W. Syairah Hazwani binti W. Petera

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengaruh Karakter Akhlak Islam Terhadap Tingkah Laku Beretika Alam Sekitar: Kajian Ke Atas Ahli-Ahli Pertubuhan Islam Di Malaysia

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob, Dr. Sharina Abdul Halim dan Prof. Dr. Shafeea Leman

  Jawatan Terkini: Suri rumah

  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Ooi Lia

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Biosensor Pendarfluor Berdasarkan Sel Bakteria Escherichia Coli roGFP2 Terpegun untuk Pengesanan Ketoksikan

  Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Lee Yook Heng dan Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta

  Jawatan Terkini: Felo Penyelidik

  Majikan/Tempat Bekerja: Okayama University, Japan

Norazura Burham

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kesan Jangkaan Kenaikan Paras Air Laut di Pelabuhan Klang

  Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira & Dr. Rawshan Ara Begum

  Jawatan Terkini: Pegawai Meteorologi

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Meteorologi Malaysia

Koh Fui Pin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Assessment of Policy Responses To Address Climate Change: Case Study of Malaysia

  Tahun Graduasi: 2012

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Noor Sharizad binti Rusly

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Faktor-faktor Peramal Yang Mempengaruhi Sikap Pihak Berkepentingan di Malaysia Terhadap Teknik-teknik Pencegahan dan Pengawalan Denggi

  Tahun Graduasi: 2014 (Sarjana) & 2021 (PhD)

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Latifah Amin, Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad bin Abdul Hadi dan Prof. Dr. Nik Marzuki bin Sidik

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Nurul Hidayah binti Shamsul Ariffin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahap Pengetahuan dan Kesedaran dalam Kalangan Kakitangan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang terhadap Pensijilan Hutan

  Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail, Dr. Hezri Adnan

  Jawatan Terkini: Pembantu Penyelidik

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Siti Nashroh binti Shaari

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Carbon and Water Footprint for Environmental Sustainabily : Case study Sustainable School

  Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Dr. Shaharuddin Idrus

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Victor Wong Lee Wee

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kitaran Bahan Binaan Batuan Dan Tanah: Kajian Kes Dalam Industri Pembinaan

  Tahun Graduasi: 2006

  Nama Penyelia: Prof Dr Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Dato' Dr Mazlin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Real Time Drilling Software Support

  Majikan/Tempat Bekerja: Halliburton

Dr. Zanisah Man

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2008

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato, Dr. Hood Salleh dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM

Puan Siti Morni Umor

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Development Of An Improved Dengue Surveillance Programme For Sustainable Public Health Via Utilisation Of GIS And Remote Sensing Technologies

  Tahun Graduasi: 2009

  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik

  Majikan/Tempat Bekerja: Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)

Dr. Tan Kok Weng

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pendekatan Pengurusan Sumber Air Bersepadu di Malaysia: Kajian Kes di Lembangan Sungai Pahang

  Tahun Graduasi: Sarjana 2007 dan Doktor Falsafah 2012

  Nama Penyelia: Prof Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar, Dr. Ahmad Hezri dan Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan/ Ketua Program Sarjana Teknologi Alam Sekitar

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

Md. Abdullah Abraham Hossain

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Implementation of Integrated River Basin Management Under Local Context: A Case of Langat River Basin

  Tahun Graduasi: 2010

  Nama Penyelia: Prof. Dato’ Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Prof. Dr. Mohd Ekhwan Haji Toriman

  Jawatan Terkini: Public Service Under Forest Cadre of Bangladesh

  Majikan/Tempat Bekerja: Bangladesh Forest Department, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Bangladesh

Dr. Md. Mahmudul Alam

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Linkages between Climatic Changes and Food Security among the Poor and Low-Income Households in the East Coast Economic Region, Malaysia

  Tahun Graduasi: Sarjana 2010 dan Doktor Falsafah 2014

  Nama Penyelia: Professor Emeritus Chamhuri Siwar, Professor Dr. Abdul Hamid Jaafar dan Prof. Madya Dr. Basri Abdul Talib

  Jawatan Terkini: Professor Madya

  Majikan/Tempat Bekerja: School of Economics, Finance & Banking (SEFB), Universiti Utara Malaysia (UUM)

Zaitul Zahira binti Ghali @ Ghazali

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Geoindikator Perubahan Garis Pantai: Kajian Kes Di Sepang Kuala Selangor, Selangor.

  Tahun Graduasi : 2006
  Nama Penyelia : Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira & Juhair bin Mat Tahir
  Jawatan Terkini : Pensyarah
  Majikan / Tempat Bekerja : Universiti Malaysia Kelantan

Dr. Tanot Unjah

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Characterisation and Assessment of Geoheritage Resources for The Development of Langkawi Geoparks Component

  Tahun Graduasi: Sarjana 2003 dan Doktor Falsafah 2011
  Tajuk Kajian: Characterisation and Assessment of Geoheritage Resources for The Development of Langkawi Geoparks Component

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus. Dato' Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman

  Jawatan Terkini: Timbalan Pengarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Perhubungan Antarabangsa UKM

  Pautan

Lai Shiok Enn @ Khatijah

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengurusan Bersepadu Pesisir Pantai Daerah Klang: Suatu Kajian Pengukuhan Strategi Pengurusan

  Tahun Graduasi: 2003

  Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Wan Mohd Muhiyuddin bin Wan Ibrahim

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Degradasi Tanah Lembangan Langat: Kajian Kes Sub-Lembangan Ulu Sungai Langat

  Tahun Graduasi: 2000
  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira
  Jawatan Terkini: Pensyarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Sains Malaysia

Dr. Lim Choun Sian

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Bencana Tanah Runtuh di Malaysia: Kajian Kes di Bukit Antarabangsa, Selangor dan Kundasang, Sabah (Landslide Disasters in Malaysia: Case Studies in Bukit Antarabangsa, Selangor and Kundasang, Sabah)

  Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo, Prof. Madya Dr. Tajul Anuar Jamaluddin

  Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI

Yatimah binti Hj. Ali

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Kajian Perusahaan Penternakan Babi di Daerah Kuala Langat: Ke Arah Pengurusan Bersepadu Pesisiran Pantai

  Tahun Graduasi: 2004

  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Pengurus Alam Sekitar

  Majikan/Tempat Bekerja: MMC Gamuda KVMRT (PDP SSP) Sdn. Bhd.

Dr. Dana Anak Badang

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pencirian, Pemetaan dan Penilaian Sumber Warisan Geologi untuk Pemuliharaan dan Penggunaan Lestari dalam Cadangan Geopark Delta Sarawak

  Tahun Graduasi: 2017
  Tajuk Kajian: Pencirian, Pemetaan dan Penilaian Sumber Warisan Geologi untuk Pemuliharaan dan Penggunaan Lestari dalam Cadangan Geopark Delta Sarawak
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Che Aziz Ali, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dr. Mohd. Shafeea Leman

  Jawatan Terkini: Pegawai Geosains Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia

  Pautan

Syafrina Bt. Md. Daud @ Ismail

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pencirian Dan Pengelasan Pantai Untuk Pembangunan Sumber Warisan Geologi Dan Landskap Di Pulau Langkawi

  Tahun Graduasi: 2004
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira
  Jawatan Terkini:
  Majikan/Tempat Bekerja:

James Anak Bachat

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Geoindikator Geobencana untuk Perancangan Lembah Klang: Kajian Kes Shah Alam dan Hulu Langat

  Tahun Graduasi: 2005
  Tajuk Kajian : Geoindikator Geobencana untuk Perancangan Lembah Klang: Kajian Kes Shah Alam dan Hulu Langat

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo
  Jawatan Terkini: Engineering Geologist / Director
  Majikan/Tempat Bekerja: Jurutera Perunding Geoteknik Sdn Bhd

  Pautan 

Dr. Gowaria Dafa Alla Abd-Elgadir Ali

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Rural Poverty and Environmental Degradation : Evidence from Selected Countries In Sub-Saharan Africa

  Tahun Graduasi: 2003
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar &  Prof. Dr. Nik Hashim Nik Mustapha
  Jawatan Terkini: Pensyarah / Dekan
  Majikan/Tempat Bekerja: Al Nour College of Science and Technology, Sudan

Dr. Rospidah binti Ghazali

 •  
 •  0389214149
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pengurusan Mampan Sisa Pepejal: Analisis Terhadap Program Penswastaan Dan Potensi Penggunaan Instrumen Ekonomi Di Malaysia

  Tahun Graduasi : 2003
  Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini : Pensyarah Universiti
  Majikan / Tempat bekerja : LESTARI UKM

Dr. Maklarin Bin Lakim

 •  
 •  03-8921-5555
 •  
 • Kajian pemisahan pada nic lotong merah (Presbytis rubicunda) dan kera (Macaca fascicularis) simpatrik di Taman Bukit Tawau, Sabah

  Tahun Graduasi : 1998
  Tajuk Kajian : Kajian pemisahan pada nic lotong merah (Presbytis rubicunda) dan kera (Macaca fascicularis) simpatrik di Taman Bukit Tawau, Sabah
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato’ Dr. Nordin Hassan, Prof. Madya Dr. Ahmad Mahir Razali dan Prof. Dr Shukor Md Nor

  Jawatan Terkini: Pengarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Taman-Taman Sabah

  Pautan

Marilah binti Sarman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Pemuliharaan Sumber Geologi dan Landskap: Kajian Kes di Kepulauan Langkawi dan Taman Kinabalu.

  Tahun Graduasi: 1999

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Madya Dr. Kadderi Md Desa.

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Translate »