LESTARI UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Master

Dr. Maklarin Bin Lakim

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi : 1998
  Nama Penyelia : Prof. Emeritus Dato’ Dr. Nordin Hassan, Prof. Madya Dr. Ahmad Mahir Razali dan Prof. Dr Shukor Md Nor
  Jawatan Terkini: Pengarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Taman-Taman Sabah

  Pautan

Dr. Dana Anak Badang

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2017
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Che Aziz Ali, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dr. Mohd. Shafeea Leman
  Jawatan Terkini: Pegawai Geosains Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia

  Pautan

Dr. Mohammad Yasir bin Mohammad Said

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2007
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Madya Dr Sarah Aziz
  Jawatan Terkini: Exploration geoscientist (Basin study)
  Majikan/Tempat Bekerja: PETRONAS Carigali Sdn Bhd

James Anak Bachat

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2005
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo
  Jawatan Terkini: Engineering Geologist / Director
  Majikan/Tempat Bekerja: Jurutera Perunding Geoteknik Sdn Bhd

  Pautan 

Ahmad Rosli Othman

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2013
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman & PM Dr. Kamal Roslan Mohamed
  Jawatan Terkini: Penolong Pengarah Kanan
  Majikan/Tempat Bekerja: Bahagian Perkhidmatan Teknikal, Jabatan Mineral & Geosains Malaysia

  Pautan

Dr. Tanot Unjah

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: Sarjana 2003 dan Doktor Falsafah 2011
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus. Dato' Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman
  Jawatan Terkini: Timbalan Pengarah
  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Perhubungan Antarabangsa UKM'

  Pautan

Dr. Nur Hairunnisa Binti Rafaai

 •  
 •  0389214163
 •  
 • Tahun Graduasi Doktor Falsafah : 2022
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah dan Dr. Mohammad Imam Hasan Reza

  Tahun Graduasi Sarjana : 2011
  Tajuk tesis : Penilaian Ekologi Landskap di Rezab Hidupan Liar Krau, Semenanjung Malaysia untuk Perancangan Pemuliharaan Lestari.
  Nama Penyelia : Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah, Prof. Dr. Shukor Md Nor dan Prof. Gs. Dr. Mohd Hasmadi Ismail

  Jawatan Terkini: Pensyarah Sambilan
  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknologi Malaysia

Nurafiqah binti Muhamad Nazi

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2022
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed dan Gs. Dr. Nuriah Abd. Majid
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Zureen Norhaizatul Binti Che Hassan

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2022
  Nama Penyelia: Prof.Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Liew Juneng
  Jawatan Terkini: Pegawai Meteorologi
  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Meteorologi Malaysia

Maya Liyana binti Hamzah

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi Sarjana : 2022
  Nama Penyelia : Dr. Ahmad Aldrie Amir dan Dr. Sahadev Sharma
  Jawatan Terkini: Pembantu Penyelidik LESTARI UKM
  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Ong Jing Yi

 •  
 •  03 8921 4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi : 2022
  Nama Penyelia : Prof. Madya Dr. Tan Ling Ling, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta, Prof. Dr. Phang Sook Wai, Dr. Andrew Pike
  Jawatan Terkini : -
  Nama Majikan : -

Che Siti Noor binti Koh Poh Lee @ Che Mamat

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Tajul Anuar Jamaluddin, Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz  dan Prof. Dr. Raihan Taha
  Jawatan Terkini: Pegawai Tadbir dan Diplomatik
  Majikan/Tempat Bekerja: Agensi Pengurusan Bencana Negara

Muzaffar A/L Yusry

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Dr. Tanot Unjah dan Dr. Nobert Simon
  Jawatan Terkini: Freelance GIS
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Salina binti Nor Azam

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2021
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed
  Jawatan Terkini: Eksekutif Penyelidikan
  Majikan/Tempat Bekerja: Institut Darul Ridzuan

Dr. Tasnuba Haque

 •  
 •  03-89214149
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: Sarjana 2014 & Doktor Falsafah 2021

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Rospidah Ghazali

  Jawatan Terkini: Tidak bekerja

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Amal Najihah binti Muhamad Nor

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2011
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Hasmadi Ismail, Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah dan Prof. Dr. Shukor Md Nor.
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Aswady bin Ahmad

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2013
  Nama Penyelia: Prof. Madya Idr. Dr. Azimin Samsul Mohd Tazilan, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Dr. Sharina Abdul Halim.
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Azhar bin Abd. Aziz

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2012
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Abdul Hadi dan Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Rospidah binti Ghazali

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi : 2003

  Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar

  Jawatan Terkini : Pensyarah Universiti

  Majikan / Tempat bekerja : LESTARI UKM

Muhammad Yasar

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2012

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Shaharudin Idrus.

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Chan Kin Onn

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2011
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Norhayati Ahmad dan Prof. Dr. Shukor Md Nor
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Hasrizul bin Hashim

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2015
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Jamil bin Ahmad dan Prof. Dr. Latifah Amin.
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Lai Shiok Enn @ Khatijah

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2003

  Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Marilah binti Sarman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 1999

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Madya Dr. Kadderi Md Desa.

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Mohd Fadhli bin Hamdan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Latifah Amin, Prof. Madya Dr. Roosfa Hashim dan Prof. Dr. Faridah Ibrahim.

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Noor Ayuni binti Ahmad Azlan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2012

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Abdul Latif Samian, Prof. Dr. Jamil bin Ahmad dan Prof Dr. Latifah Amin

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Noor Syazwani binti Hassan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta, Prof. Madya Ts. Dr. Lee Khai Ern, Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Prof. Madya Dr. Marlia Hanafiah

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Nor Fairuz binti Abu Bakar

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman, Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Hadi dan Prof. Dr. Jamaluddin Md Jahi

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Norbaya binti Hashim

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2012

  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mohd Ekhwan bin Toriman dan Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Norfadillah binti Derahim

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah, Prof. Dr. Noraziah Ali dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz.

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Norul Hajar binti Nordin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman dan Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

‘Afifah binti Md. Din

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2013
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Basri Abdul Talib dan Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Nurul Fatanah binti Kamarul Zahari

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2010

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dr. Hood Mohd Salleh dan Prof. Madya Dr. Mustaffa Omar

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Aki @ Zaki bin Aman

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2011
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Rasyidah binti Abdul Karim

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2013

  Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah Hashim dan Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Siti Khadijah binti Satari

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2012
  Nama Penyelia: Prof. Dr. Abdul Hamid bin Jaafar, Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Rawshan Begum.
  Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik Kanan (Kontrak Projek Penyelidikan)
  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Anidah binti Alias

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2012
  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood Mohd Salleh dan Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar
  Jawatan Terkini: -
  Majikan Tempat Bekerja: -

Sofia binte Ehsan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dr. Mohd Shafeea Leman, Prof. Madya Dr. Rawshan Begum dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Zairin Akma Zolkapli

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Habibah Ahmad dan Prof. Dr. Hamzah Jusoh

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Zubaidah bt Mohd Nasir

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah Hashim dan Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Mohamad Hanif bin Kamal Roslan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi : 2017

  Nama Penyelia : Prof. Dr. Che Aziz Ali dan Prof. Madya Dr. Kamal Roslan Mohamed

  Jawatan Terkini : -

  Majikan / Tempat Bekerja : -

Hasnol Hady bin Ismail

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2015
  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Kamal Roslan Mohamed dan Prof. Emeritus Dr. Mohd Shafeea Leman
  Jawatan Terkini: -
  Majikan/Tempat Bekerja: -

Mohamad Mahathir bin Amir Sultan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta, Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Dr. Peter John Peterson & Prof. Dr. Sharifa Ezat Wan Puteh

  Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Neethu Vijayan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Dr. Shaharudin Idrus

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Shagufta Tazin Shathy

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah dan Dr. Md Firoz Khan

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Shawon Muhammad Shahriar

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Dr. Norshamliza Chamhuri dan Dr. Rospidah Ghazali

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Siti Umira Sulaiman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Samad Abdul Hadi dan Dr. Shaharudin Bin Idrus

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Umi Amira Jamaluddin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Wan Nur ‘ Ashiqin binti Wan Mohamad

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2013

  Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Dato' Dr. Noraini Azman, Prof. Madya Dr. Ruhizan Mohamad Yassin dan Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob

  Jawatan Terkini: Guru Bahasa

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Citra Universiti, UKM

MD. Ishtiaque Haider Ishty

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Dr Ahmad Aldrie Amir Dr Nor Diana Mohd Idris Assoc. Prof Dr Anizan Bt. Isahak

  Jawatan Terkini: Senior Officer

  Majikan/Tempat Bekerja: China Communication and Construction Company

Norashikin bt Samsuri

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Dr. Tanot Unjah dan Professor Dr. Joy Jacqueline Pereira

  Jawatan Terkini: Penolong Pegawai Tanah

  Majikan/Tempat Bekerja: Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan

Raja Nur Amirah binti Raja Abu

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Hjh. Sharifah Zarina binti Hj. Syed Zakaria, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta dan Prof. Madya. Ts. Dr. Lee Khai Ern

  Jawatan Terkini: (sedang menyambung pelajaran di peringkat Doktor Falsafah di LESTARI UKM)

  Majikan/Tempat Bekerja:

Zuhair Fikri bin Muhammad Fadzil

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah Hashim, Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz dan Prof. Madya Adi Irfan Che Ani

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Md. Mahmudul Alam

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: Sarjana 2010 dan Doktor Falsafah 2014

  Nama Penyelia: Professor Emeritus Chamhuri Siwar, Professor Dr. Abdul Hamid Jaafar dan Prof. Madya Dr. Basri Abdul Talib

  Jawatan Terkini: Professor Madya

  Majikan/Tempat Bekerja: School of Economics, Finance & Banking (SEFB), Universiti Utara Malaysia (UUM)

Mohammad Izzat Bin Rasnan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta, Associate Prof. Dr. Kohei Watanabe

  Jawatan Terkini: Perunding Alam Sekitar

  Majikan/Tempat Bekerja: ERE Consulting Group

Muhammad Adzran Bin Che Mustapa

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof Dr. Muhammad Rizal Bin Razman

  Jawatan Terkini: Research assistant

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Citra UKM

Norazam Ab Samah

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Adi Irfan

  Jawatan Terkini: Pengerusi

  Majikan/Tempat Bekerja: Azamas Engineering Consultant

Mohd Fadhil Bin Haji Abu Yazid

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta dan Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Pemeriksa Kilang dan Jentera

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Dr. Ishlahuda Hani Bt Sahak

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2011

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman dan Professor Emritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo

  Jawatan Terkini: (Baru sahaja menamatkan pengajian PhD)

  Majikan/Tempat Bekerja:

Rabiatul Jannah Mohamad

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Prof Dr Sharifah Zarina binti Syed Zakaria,  Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob dan Dr. Zurina Mahadi

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Mahirah binti Taib

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Dr. Tan Ling ling

  Jawatan Terkini: Pensyarah PSH

  Majikan/Tempat Bekerja: Pusat GENIUS @ Pintar Negara UKM Kampus Seremban

Jeningsih

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Tan Ling Ling @ Chong Ling Ling

  Jawatan Terkini: Tiada

  Majikan/Tempat Bekerja: Tiada

Mohamad Muhyiddin bin Hassan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2020

  Nama Penyelia: Prof. Madya Ts. Dr. Lee Khai Ern

  Jawatan Terkini: Pegawai Teknikal Program (Pembangunan Sosial)

  Majikan/Tempat Bekerja: Global Environment Centre

Victor Wong Lee Wee

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2006

  Nama Penyelia: Prof Dr Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Dato' Dr Mazlin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Real Time Drilling Software Support

  Majikan/Tempat Bekerja: Halliburton

Nur Khairlida binti Muhamad Khair

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Assoc. Prof. Ts. Dr. Lee Khai Ern, Assoc. Prof. ChM. Dr. Goh Choo Ta, Assoc. Prof. Dr. Marlia binti Mohd Hanafiah & Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin Mokhtar

  Jawatan Terkini: (Sedang menyambung pelajaran di peringkat PhD)

  Majikan/Tempat Bekerja: (Pelajar PhD LESTARI UKM)

Ismail bin Mat Tahir

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof Dr Joy Jacqueline Pereira dan P.M. Dr Sarah Aziz

  Jawatan Terkini: Tenaga pengajar

  Majikan/Tempat Bekerja: Kementerian Kesihatan Malaysia

Syed Zahirruddin Bin Syed Zakaria

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman

  Jawatan Terkini: Pegawai Tadbir

  Majikan/Tempat Bekerja: Lembaga Getah Malaysia

Nur Aizat Binti Kamarulzaman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2019

  Nama Penyelia: Dr. Lee Khai Ern (Lestari) dan Dr. Siow Kim Shyong (IMEN)

  Jawatan Terkini: Part-timer OUM

  Majikan/Tempat Bekerja: Open University Malaysia

Cik Faridah binti Ahmad Azam

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2012

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Talib Latif dan Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail

  Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik

  Majikan/Tempat Bekerja: Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

Dr. Lim Choun Sian

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2017

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo, Prof. Madya Dr. Tajul Anuar Jamaluddin

  Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik Kanan

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI

Dr. Zanisah Man

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2008

  Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato, Dr. Hood Salleh dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo

  Jawatan Terkini: Pensyarah

  Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM

Encik Abdul Qayyum bin Zulkifli

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2013

  Nama Penyelia: Prof Dato' Dr Mazlin bin Mokhtar, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta dan Dr. Zuriati Zakaria

  Jawatan Terkini: Eksekutif

  Majikan/Tempat Bekerja: UMP Advanced Education

Encik Muhammad Ashahadi bin Dzulkafli

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2013

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman dan Prof. Dr. Basir Jasin

  Jawatan Terkini: Pensyarah DS45

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Sains Bumi & Alam Sekitar, Fakulti Sains dan Teknologi (FST), UKM

Encik Zamri bin Daud

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2012

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Pegawai Kerajaan

  Majikan/Tempat Bekerja: Perbadanan Putrajaya

Koh Fui Pin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2012

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Dr. Noor Sharizad binti Rusly

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2014 (Sarjana) & 2021 (PhD)

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Latifah Amin, Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad bin Abdul Hadi dan Prof. Dr. Nik Marzuki bin Sidik

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Nur Liyana binti Ali

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof Madya Dr.Goh Choo Ta, Dr. Sharina Abdul Halim, Prof Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria & Dato' Prof Mazlin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Stock Management Coordinator

  Majikan/Tempat Bekerja: Duthai Trading Sdn. Bhd

Nurul Hidayah binti Shamsul Ariffin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2015

  Nama Penyelia: Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail, Dr. Hezri Adnan

  Jawatan Terkini: Pembantu Penyelidik

  Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM

Nurul Syazwani Yahaya

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2018

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Dr. Mohd Raihan Taha

  Jawatan Terkini: (Sedang menyambung pelajaran di peringkat PhD di LESTARI)

  Majikan/Tempat Bekerja: -

Puan Siti Morni Umor

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2009

  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik

  Majikan/Tempat Bekerja: Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)

Siti Nashroh binti Shaari

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Dr. Shaharuddin Idrus

  Jawatan Terkini: -

  Majikan/Tempat Bekerja: -

W. Syairah Hazwani binti W. Petera

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob, Dr. Sharina Abdul Halim dan Prof. Dr. Shafeea Leman

  Jawatan Terkini: Suri rumah

  Majikan/Tempat Bekerja:

Dr. Tan Kok Weng

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: Sarjana 2007 dan Doktor Falsafah 2012

  Nama Penyelia: Prof Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar, Dr. Ahmad Hezri dan Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail

  Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan/ Ketua Program Sarjana Teknologi Alam Sekitar

  Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

Md. Abdullah Abraham Hossain

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2010

  Nama Penyelia: Prof. Dato’ Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Prof. Dr. Mohd Ekhwan Haji Toriman

  Jawatan Terkini: Public Service Under Forest Cadre of Bangladesh

  Majikan/Tempat Bekerja: Bangladesh Forest Department, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Bangladesh

Dr. Ooi Lia

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2016

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Lee Yook Heng dan Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta

  Jawatan Terkini: Felo Penyelidik

  Majikan/Tempat Bekerja: Okayama University, Japan

Norazura Burham

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2014

  Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira & Dr. Rawshan Ara Begum

  Jawatan Terkini: Pegawai Meteorologi

  Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Meteorologi Malaysia

Yatimah binti Hj. Ali

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my
 • Tahun Graduasi: 2004

  Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar

  Jawatan Terkini: Pengurus Alam Sekitar

  Majikan/Tempat Bekerja: MMC Gamuda KVMRT (PDP SSP) Sdn. Bhd.

Translate »