LESTARI UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Master

Dr. Nur Hairunnisa Binti Rafaai

Penilaian Status Pemuliharaan Kawasan Dilindungi Menggunakan Pendekatan Ekologi Landskap

Tahun Graduasi Doktor Falsafah : 2022
Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah dan Dr. Mohammad Imam Hasan Reza

Tahun Graduasi Sarjana : 2011
Tajuk tesis : Penilaian Ekologi Landskap di Rezab Hidupan Liar Krau, Semenanjung Malaysia untuk Perancangan Pemuliharaan Lestari.
Nama Penyelia : Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah, Prof. Dr. Shukor Md Nor dan Prof. Gs. Dr. Mohd Hasmadi Ismail

Jawatan Terkini: Pensyarah Sambilan
Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Teknologi Malaysia


Nurafiqah binti Muhamad Nazi

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penilaian Dan Taburan Pokok Berisiko Di Kampus UKM Bangi

Tahun Graduasi: 2022
Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed dan Gs. Dr. Nuriah Abd. Majid
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Zureen Norhaizatul Binti Che Hassan

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah@ukm.edu.my

Penilaian Tempoh Ulangan Hujan Ekstrem bagi Reka Bentuk Hujan di Kuala Lumpur

Tahun Graduasi: 2022
Nama Penyelia: Prof.Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Liew Juneng
Jawatan Terkini: Pegawai Meteorologi
Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Meteorologi Malaysia


Maya Liyana binti Hamzah

 •  
 •  0389214163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Assessment of Species Biodiversity, Biomass and Carbon Stock Between Intact and Naturally Regenerated Mangrove Forest in Klang Selangor

Tahun Graduasi Sarjana : 2022
Nama Penyelia : Dr. Ahmad Aldrie Amir dan Dr. Sahadev Sharma
Jawatan Terkini: Pembantu Penyelidik LESTARI UKM
Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM


Ong Jing Yi

 •  
 •  03 8921 4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pembangunan Aptasensor Impedimetrik Berasaskan Polianilina Untuk Pengesanan Aflatoksin B1 Dalam Bahan Makanan Dan Pakan Haiwan Untuk Keselamatan Makanan

Tahun Graduasi : 2022
Nama Penyelia : Prof. Madya Dr. Tan Ling Ling, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta, Prof. Dr. Phang Sook Wai, Dr. Andrew Pike
Jawatan Terkini : -
Nama Majikan : -


Che Siti Noor binti Koh Poh Lee @ Che Mamat

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pendekatan Pengurusan Risiko Bencana Tanah Runtuh di Semenanjung Malaysia

Tahun Graduasi: 2021
Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Tajul Anuar Jamaluddin, Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz  dan Prof. Dr. Raihan Taha
Jawatan Terkini: Pegawai Tadbir dan Diplomatik
Majikan/Tempat Bekerja: Agensi Pengurusan Bencana Negara


Muzaffar A/L Yusry

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pengenalpastian dan Penilaian Tapak Geologi Bernilai Warisan Untuk Pemuliharaan dan Pelancongan Di Daerah Hulu Langat

Tahun Graduasi: 2021
Nama Penyelia: Dr. Tanot Unjah dan Dr. Nobert Simon
Jawatan Terkini: Freelance GIS
Majikan/Tempat Bekerja: -


Salina binti Nor Azam

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Keupayaan Sumber Air untuk Dayahuni Bandar: Kajian Kes Bandaraya Ipoh

Tahun Graduasi: 2021
Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed
Jawatan Terkini: Eksekutif Penyelidikan
Majikan/Tempat Bekerja: Institut Darul Ridzuan


Dr. Tasnuba Haque

The Effect Of Microfinance On The Multimentional Poverty Alleviation And Women Empowerment : An Emperical Study On The Amanah Ikhtiar Malaysia (Aim) Microfinance Borrowers In Malaysia.

Tahun Graduasi: Sarjana 2014 & Doktor Falsafah 2021

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Rospidah Ghazali

Jawatan Terkini: Tidak bekerja

Majikan/Tempat Bekerja: -


Amal Najihah binti Muhamad Nor

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Ekologi Landskap Kawasan Hijau Bandar di Bandaraya Kuala Lumpur.

Tahun Graduasi: 2011
Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Hasmadi Ismail, Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah dan Prof. Dr. Shukor Md Nor.
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Aswady bin Ahmad

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Inventori Senibina Rumah Tradisional Melayu Langkawi Geopark dalam Pembangunan Lestari.

Tahun Graduasi: 2013
Nama Penyelia: Prof. Madya Idr. Dr. Azimin Samsul Mohd Tazilan, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Dr. Sharina Abdul Halim.
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Azhar bin Abd. Aziz

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penilaian Terhadap Perlaksanaan Pembangunan Bandaraya Islam Kes Kajian Kota Bharu Bandaraya Islam.

Tahun Graduasi: 2012
Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Abdul Hadi dan Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Dr. Rospidah binti Ghazali

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pengurusan Mampan Sisa Pepejal: Analisis Terhadap Program Penswastaan Dan Potensi Penggunaan Instrumen Ekonomi Di Malaysia

Tahun Graduasi : 2003

Penyelia : Prof. Emeritus Chamhuri Siwar

Jawatan Terkini : Pensyarah Universiti

Majikan / Tempat bekerja : LESTARI UKM


Chan Kin Onn

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Perbandingan Komuniti Herpetofauna di Hutan Dipterokarpa Bukit Dibalak dan Tidak Dibalak di Hulu Terengganu.

Tahun Graduasi: 2011
Nama Penyelia: Prof. Dr. Norhayati Ahmad dan Prof. Dr. Shukor Md Nor
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Hasrizul bin Hashim

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Sikap Masyarakat Terhadap Bioteknologi Perubatan di Lembah Klang.

Tahun Graduasi: 2015
Nama Penyelia: Prof. Dr. Jamil bin Ahmad dan Prof. Dr. Latifah Amin.
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Lai Shiok Enn @ Khatijah

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pengurusan Bersepadu Pesisir Pantai Daerah Klang: Suatu Kajian Pengukuhan Strategi Pengurusan

Tahun Graduasi: 2003

Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Marilah binti Sarman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pemuliharaan Sumber Geologi dan Landskap: Kajian Kes di Kepulauan Langkawi dan Taman Kinabalu.

Tahun Graduasi: 1999

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Madya Dr. Kadderi Md Desa.

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Mohd Fadhli bin Hamdan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Analisis Kandungan Penerbitan Berkaitan Makanan diubah Suai Genetik dalam Jurnal Akademik.

Tahun Graduasi: 2015

Nama Penyelia: Prof. Dr. Latifah Amin, Prof. Madya Dr. Roosfa Hashim dan Prof. Dr. Faridah Ibrahim.

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Muhammad Yasar

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Kajian Perubahan Gunatanah Sawah di Provinsi Aceh, Indonesia: Implikasi Terhadap Perancangan Kawalan Tanah Sawah.

Tahun Graduasi: 2012

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar dan Dr. Shaharudin Idrus.

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Noor Ayuni binti Ahmad Azlan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Persepsi Masyarakat Malaysia Terhadap Aspek Etika Tanaman DIubah Suai Genetik: Kajian di Lembah Klang.

Tahun Graduasi: 2012

Nama Penyelia: Prof. Dr. Abdul Latif Samian, Prof. Dr. Jamil bin Ahmad dan Prof Dr. Latifah Amin

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Noor Syazwani binti Hassan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Tanggungjawab Sosial Syarikat Kimia di Lembangan Sungai Langat ke Arah Pembangunan Lestari

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta, Prof. Madya Ts. Dr. Lee Khai Ern, Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Prof. Madya Dr. Marlia Hanafiah

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Nor Fairuz binti Abu Bakar

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penerimaan Protokol Montreal di Malaysia

Tahun Graduasi: 2014

Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman, Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad Hadi dan Prof. Dr. Jamaluddin Md Jahi

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Norbaya binti Hashim

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Ke Arah Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu di Malaysia: Kajian Permodelan Kualiti Air di Kawasan Sub Tadahan Sungai Kuyoh.

Tahun Graduasi: 2012

Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mohd Ekhwan bin Toriman dan Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Norfadillah binti Derahim

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Inisiatif Komuniti Lestari ke Arah Pembentukan Kampus Lestari di UKM Bangi.

Tahun Graduasi: 2014

Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah, Prof. Dr. Noraziah Ali dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz.

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Norul Hajar binti Nordin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Mekanisme Pengurusan Persekitaran dalam Konteks Keselamatan Penyediaan Makanan di Kantin Sekolah Rendah di Bandar Baru Bangi, Selangor

Tahun Graduasi: 2015

Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman dan Prof. Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


‘Afifah binti Md. Din

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Faktor-faktor Kejayaan dan Kelestarian Perusahaan Usahawan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM).

Tahun Graduasi: 2013
Nama Penyelia: Prof. Dr. Basri Abdul Talib dan Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Nurul Fatanah binti Kamarul Zahari

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Batek HEP: Manifestari Alam dan Kebergantungan Hidup Terhadap Rimba.

Tahun Graduasi: 2010

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dr. Hood Mohd Salleh dan Prof. Madya Dr. Mustaffa Omar

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Aki @ Zaki bin Aman

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pembangunan Lestari ladang Kelapa Sawit di Sungai Asap, Sarawak.

Tahun Graduasi: 2011
Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Rasyidah binti Abdul Karim

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Jangkaan Kesan Perubahan Iklim dalam Perancangan dan Pengurusan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) di Antara Hutan Simpan Bukit Lagong dan Pelabuhan Klang.

Tahun Graduasi: 2013

Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah Hashim dan Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Siti Khadijah binti Satari

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Analisis Faedah Pengurusan Sisa Binaan: Perbandingan Antara Pembinaan Secara Konvensional dan Berindustri (IBS).

Tahun Graduasi: 2012

Nama Penyelia: Prof. Dr. Abdul Hamid bin Jaafar, Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Rawshan Begum.

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Anidah binti Alias

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Warisan Peribumi (Kesusteraan, Pelancongan, Kebudayaan dan Pemeliharaan Warisan) di Tasmania Australia.

Tahun Graduasi: 2012
Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Hood Mohd Salleh dan Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar
Jawatan Terkini: -
Majikan Tempat Bekerja: -


Sofia binte Ehsan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penilaian Geopelancongan: Kajian Kes Langkawi Global Geopark

Tahun Graduasi: 2014

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dr. Mohd Shafeea Leman, Prof. Madya Dr. Rawshan Begum dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Zairin Akma Zolkapli

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Kajian Tahap Kepuasan Pelancong Terhadap Taman Tamadun Islam (TTI) Kuala Terengganu Sebagai Produk Pelancongan Islam di Malaysia

Tahun Graduasi: 2014

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Prof. Dr. Habibah Ahmad dan Prof. Dr. Hamzah Jusoh

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Zubaidah bt Mohd Nasir

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pemahaman, Sikap dan Keyakinan Pensyarah Terhadap Pengintegrasian Konsep Pembangunan Lestari ke dalam Kursus Gugusan Sains Sosial, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tahun Graduasi: 2015

Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah Hashim dan Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Mohamad Hanif bin Kamal Roslan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Sedimentologi, Stratigrafi Dan Warisan Geologi Formasi Singa Di Kepulauan Langkawi, Kedah Darul Aman

Tahun Graduasi : 2017

Nama Penyelia : Prof. Dr. Che Aziz Ali dan Prof. Madya Dr. Kamal Roslan Mohamed

Jawatan Terkini : -

Majikan / Tempat Bekerja : -


Hasnol Hady bin Ismail

 •  
 •  03-8921-4163
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Sedimentology of the Semantan Formation, The Triassic Deepwater Sedimentary Deposits in the Central Belt of Peninsular Malaysia.

Tahun Graduasi: 2015
Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Kamal Roslan Mohamed dan Prof. Emeritus Dr. Mohd Shafeea Leman
Jawatan Terkini: -
Majikan/Tempat Bekerja: -


Mohamad Mahathir bin Amir Sultan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Gap Analysis For Mercury-Free Medical Facility: A Malaysian Case Study

Tahun Graduasi: 2017

Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta, Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Dr. Peter John Peterson & Prof. Dr. Sharifa Ezat Wan Puteh

Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM


Neethu Vijayan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penilaian Kesan Perbandaran Sumber Air Tanah Di Langat River Basin, Selangor, Malaysia

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Dr. Shaharudin Idrus

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Shagufta Tazin Shathy

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Estimation of Environmental Integrity In The Highly Urbanized Kuala Lumpur City, Malaysia.

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Saiful Arif Abdullah dan Dr. Md Firoz Khan

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Shawon Muhammad Shahriar

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

A Study on The Impacts Of Rural Transformation Programme: A Case Study on The Rural Transformation Centres (RTC) of Perak And Kelantan, Malaysia.

Tahun Graduasi: 2017

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Chamhuri Siwar, Dr. Norshamliza Chamhuri dan Dr. Rospidah Ghazali

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Siti Umira Sulaiman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Aktiviti Peruncitan Di Bandar Pertengahan: Kajian Kes Di Seremban Dan Senawang, Negeri Sembilan, Malaysia.

Tahun Graduasi: 2016

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Samad Abdul Hadi dan Dr. Shaharudin Bin Idrus

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Umi Amira Jamaluddin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Implikasi Perubahan Iklim Terhadap Zon Pesisir Pantai Di Kuala Selangor, Malaysia.

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Wan Nur ‘ Ashiqin binti Wan Mohamad

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Memprofilkan Guru Bahasa Inggeris Yang Berpotensi Untuk Mendidik Amalan Penjimatan Air Di Institusi Pengajian Tinggi Awam Di Negeri Selangor.

Tahun Graduasi: 2013

Nama Penyelia: Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar, Prof. Dato' Dr. Noraini Azman, Prof. Madya Dr. Ruhizan Mohamad Yassin dan Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob

Jawatan Terkini: Guru Bahasa

Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Pengajian Citra Universiti, UKM


MD. Ishtiaque Haider Ishty

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my

Assessment of Flood Damage and Public's Willingness to Pay For Flood Mitigation Project: A case Study of Temerloh, Pahang, Malaysia

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Dr Ahmad Aldrie Amir Dr Nor Diana Mohd Idris Assoc. Prof Dr Anizan Bt. Isahak

Jawatan Terkini: Senior Officer

Majikan/Tempat Bekerja: China Communication and Construction Company


Norashikin bt Samsuri

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my

Fenomena Banjir Kilat dan Pendekatan Bukan Berstruktur Daerah Seremban

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Dr. Tanot Unjah dan Professor Dr. Joy Jacqueline Pereira

Jawatan Terkini: Penolong Pegawai Tanah

Majikan/Tempat Bekerja: Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan


Raja Nur Amirah binti Raja Abu

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@uk.edu.my

Elemen Kewarganegaraan Global dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di Semenanjung Malaysia

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Prof. Dr. Hjh. Sharifah Zarina binti Hj. Syed Zakaria, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta dan Prof. Madya. Ts. Dr. Lee Khai Ern

Jawatan Terkini: (sedang menyambung pelajaran di peringkat Doktor Falsafah di LESTARI UKM)

Majikan/Tempat Bekerja:


Zuhair Fikri bin Muhammad Fadzil

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pengenalpastian Elemen Utama Penilaian Kelestarian Kampus Universiti Kebangsaan Malaysia

Tahun Graduasi: 2016

Nama Penyelia: Datin Paduka Halimaton Saadiah Hashim, Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz dan Prof. Madya Adi Irfan Che Ani

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Dr. Md. Mahmudul Alam

Linkages between Climatic Changes and Food Security among the Poor and Low-Income Households in the East Coast Economic Region, Malaysia

Tahun Graduasi: Sarjana 2010 dan Doktor Falsafah 2014

Nama Penyelia: Professor Emeritus Chamhuri Siwar, Professor Dr. Abdul Hamid Jaafar dan Prof. Madya Dr. Basri Abdul Talib

Jawatan Terkini: Professor Madya

Majikan/Tempat Bekerja: School of Economics, Finance & Banking (SEFB), Universiti Utara Malaysia (UUM)


Mohammad Izzat Bin Rasnan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Material Flow Analysis Of Household E-Waste In Kuala Lumpur

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz Mohamed, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta, Associate Prof. Dr. Kohei Watanabe

Jawatan Terkini: Perunding Alam Sekitar

Majikan/Tempat Bekerja: ERE Consulting Group


Muhammad Adzran Bin Che Mustapa

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Perilaku Berniat dan Faktor Peramal Pihak Berkepentingan di Lembah Klang Terhadap Genetik Perubatan

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Prof Dr. Muhammad Rizal Bin Razman

Jawatan Terkini: Research assistant

Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Citra UKM


Norazam Ab Samah

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Daya tahan alam bina hospital terhadap bencana: Kajian kes di Kelantan Malaysia

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Adi Irfan

Jawatan Terkini: Pengerusi

Majikan/Tempat Bekerja: Azamas Engineering Consultant


Dr. Dana Anak Badang

Pencirian, Pemetaan dan Penilaian Sumber Warisan Geologi untuk Pemuliharaan dan Penggunaan Lestari dalam Cadangan Geopark Delta Sarawak

Tahun Graduasi: 2017

Nama Penyelia: Prof. Dr. Che Aziz Ali, Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dr. Mohd. Shafeea Leman

Jawatan Terkini: Pegawai Geosains Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia


Mohd Fadhil Bin Haji Abu Yazid

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Konsistensi Pengelasan dan Komunikasi Bahaya Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja: Penilaian Amalan di Malaysia

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Prof. Madya ChM. Dr. Goh Choo Ta dan Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin bin Mokhtar

Jawatan Terkini: Pemeriksa Kilang dan Jentera

Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan


Dr. Mohammad Yasir bin Mohammad Said

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penilaian dan mitigasi gelinciran tanah di kawasan tanah tinggi Sabah: Kajian kes Kundasang

Tahun Graduasi: 2007

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo dan Prof. Madya Dr Sarah Aziz

Jawatan Terkini: Exploration geoscientist (Basin study)

Majikan/Tempat Bekerja: PETRONAS Carigali Sdn Bhd


Dr. Ishlahuda Hani Bt Sahak

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Sumber Warisan Geologi dan Potensi Pembangunannya Secara Lestari di Lembah Kinta

Tahun Graduasi: 2011

Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman dan Professor Emritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo

Jawatan Terkini: (Baru sahaja menamatkan pengajian PhD)

Majikan/Tempat Bekerja:


Rabiatul Jannah Mohamad

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penerokaan nilai masyarakat dalam proses pembangunan lestari di Malaysia: Kajian kes di Sepang

Tahun Graduasi: 2015

Nama Penyelia: Prof Dr Sharifah Zarina binti Syed Zakaria,  Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob dan Dr. Zurina Mahadi

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Mahirah binti Taib

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pembangunan Aptasensor Dalam Pengesanan Penyakit Berkaitan Abnormaliti Insulin

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Dr. Tan Ling ling

Jawatan Terkini: Pensyarah PSH

Majikan/Tempat Bekerja: Pusat GENIUS @ Pintar Negara UKM Kampus Seremban


James Anak Bachat

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Geoindikator Geobencana untuk Perancangan Lembah Klang: Kajian Kes Shah Alam dan Hulu Langat

Tahun Graduasi: 2005

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo

Jawatan Terkini: Engineering Geologist / Director

Majikan/Tempat Bekerja: Jurutera Perunding Geoteknik Sdn Bhd


Jeningsih

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Development of DNA Micro-optod to Detect Dengue Virus and it's Application in Early Detection of Dengue Disease

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Tan Ling Ling @ Chong Ling Ling

Jawatan Terkini: Tiada

Majikan/Tempat Bekerja: Tiada


Mohamad Muhyiddin bin Hassan

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penyelarasan Program Badan Bukan Kerajaan (NGO) ke Arah Mencapai Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs): Kajian Kes Global Environment Centre (GEC)

Tahun Graduasi: 2020

Nama Penyelia: Prof. Madya Ts. Dr. Lee Khai Ern

Jawatan Terkini: Pegawai Teknikal Program (Pembangunan Sosial)

Majikan/Tempat Bekerja: Global Environment Centre


Victor Wong Lee Wee

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Kitaran Bahan Binaan Batuan Dan Tanah: Kajian Kes Dalam Industri Pembinaan

Tahun Graduasi: 2006

Nama Penyelia: Prof Dr Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Dato' Dr Mazlin Mokhtar

Jawatan Terkini: Real Time Drilling Software Support

Majikan/Tempat Bekerja: Halliburton


Nur Khairlida binti Muhamad Khair

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

The Adoption and Implementation of Responsible Care Program in Chemical Industries of Malaysia

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Assoc. Prof. Ts. Dr. Lee Khai Ern, Assoc. Prof. ChM. Dr. Goh Choo Ta, Assoc. Prof. Dr. Marlia binti Mohd Hanafiah & Prof. Dato' ChM. Dr. Mazlin Mokhtar

Jawatan Terkini: (Sedang menyambung pelajaran di peringkat PhD)

Majikan/Tempat Bekerja: (Pelajar PhD LESTARI UKM)


Ismail bin Mat Tahir

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Kesiapsiagaan Hospital Serdang dalam Pengurusan Bencana

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Prof Dr Joy Jacqueline Pereira dan P.M. Dr Sarah Aziz

Jawatan Terkini: Tenaga pengajar

Majikan/Tempat Bekerja: Kementerian Kesihatan Malaysia


Syed Zahirruddin Bin Syed Zakaria

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pelaksanaan Pendidikan Pembangunan Lestari (ESD)

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Prof. Dr. Muhammad Rizal Razman

Jawatan Terkini: Pegawai Tadbir

Majikan/Tempat Bekerja: Lembaga Getah Malaysia


Nur Aizat Binti Kamarulzaman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penilaian Persepsi Masyarakat Terhadap Nanoteknologi untuk Governans Baik Nanoteknologi ke arah Pembangunan Lestari: Kajian Kes di Lembah Klang

Tahun Graduasi: 2019

Nama Penyelia: Dr. Lee Khai Ern (Lestari) dan Dr. Siow Kim Shyong (IMEN)

Jawatan Terkini: Part-timer OUM

Majikan/Tempat Bekerja: Open University Malaysia


Cik Faridah binti Ahmad Azam

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Penilaian Biojisim Dan Potensi Sekuestrasi Karbon Bagi Beberapa Spesies Ladang Hutan Yang Terpilih Di Semenanjung Malaysia

Tahun Graduasi: 2012

Nama Penyelia: Prof. Dr. Talib Latif dan Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail

Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik

Majikan/Tempat Bekerja: Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)


Dr. Lim Choun Sian

Bencana Tanah Runtuh di Malaysia: Kajian Kes di Bukit Antarabangsa, Selangor dan Kundasang, Sabah (Landslide Disasters in Malaysia: Case Studies in Bukit Antarabangsa, Selangor and Kundasang, Sabah)

Tahun Graduasi: 2017

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo, Prof. Madya Dr. Tajul Anuar Jamaluddin

Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI


Dr. Zanisah Man

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Tahun Graduasi: 2008

Nama Penyelia: Prof. Emeritus Dato, Dr. Hood Salleh dan Prof. Emeritus Dato' Dr. Ibrahim Komoo

Jawatan Terkini: Pensyarah

Majikan/Tempat Bekerja: Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM


Encik Abdul Qayyum bin Zulkifli

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Implementation of REACH in the Context of Sustainable Development – A Case Study for Fatty Acid Industries in Malaysia

Tahun Graduasi: 2013

Nama Penyelia: Prof Dato' Dr Mazlin bin Mokhtar, Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta dan Dr. Zuriati Zakaria

Jawatan Terkini: Eksekutif

Majikan/Tempat Bekerja: UMP Advanced Education


Encik Muhammad Ashahadi bin Dzulkafli

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Warisan Rijang Beradiolaria dari sekitar Pos Blau, Ulu Kelantan

Tahun Graduasi: 2013

Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman dan Prof. Dr. Basir Jasin

Jawatan Terkini: Pensyarah DS45

Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Sains Bumi & Alam Sekitar, Fakulti Sains dan Teknologi (FST), UKM


Encik Zamri bin Daud

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pengurusan Kawasan Tadahan Berdasarkan Kualiti Air Di Utara Tanah Bencah Putrajaya

Tahun Graduasi: 2012

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar

Jawatan Terkini: Pegawai Kerajaan

Majikan/Tempat Bekerja: Perbadanan Putrajaya


Koh Fui Pin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Assessment of Policy Responses To Address Climate Change: Case Study of Malaysia

Tahun Graduasi: 2012

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Madya Dr. Sarah Aziz Abdul Ghani Aziz

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Dr. Noor Sharizad binti Rusly

Faktor-faktor Peramal Yang Mempengaruhi Sikap Pihak Berkepentingan di Malaysia Terhadap Teknik-teknik Pencegahan dan Pengawalan Denggi

Tahun Graduasi: 2014 (Sarjana) & 2021 (PhD)

Nama Penyelia: Prof. Dr. Latifah Amin, Prof. Emeritus Dato' Dr. Abdul Samad bin Abdul Hadi dan Prof. Dr. Nik Marzuki bin Sidik

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


Nur Liyana binti Ali

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Perbandingan Kesediaan Keselamatan Makmal Sekolah Menengah Bandar Dan Luar Bandar : Kajian Kes Di Pahang

Tahun Graduasi: 2016

Nama Penyelia: Prof Madya Dr.Goh Choo Ta, Dr. Sharina Abdul Halim, Prof Dr. Sharifah Zarina Syed Zakaria & Dato' Prof Mazlin Mokhtar

Jawatan Terkini: Stock Management Coordinator

Majikan/Tempat Bekerja: Duthai Trading Sdn. Bhd


Nurul Hidayah binti Shamsul Ariffin

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Tahap Pengetahuan dan Kesedaran dalam Kalangan Kakitangan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang terhadap Pensijilan Hutan

Tahun Graduasi: 2015

Nama Penyelia: Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail, Dr. Hezri Adnan

Jawatan Terkini: Pembantu Penyelidik

Majikan/Tempat Bekerja: LESTARI UKM


Nurul Syazwani Yahaya

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Kajian Pengaruh Iklim di Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Perbandaran di Selangor, Malaysia

Tahun Graduasi: 2018

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira dan Prof. Dr. Mohd Raihan Taha

Jawatan Terkini: (Sedang menyambung pelajaran di peringkat PhD di LESTARI)

Majikan/Tempat Bekerja: -


Puan Siti Morni Umor

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Development Of An Improved Dengue Surveillance Programme For Sustainable Public Health Via Utilisation Of GIS And Remote Sensing Technologies

Tahun Graduasi: 2009

Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar

Jawatan Terkini: Pegawai Penyelidik

Majikan/Tempat Bekerja: Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)


Siti Nashroh binti Shaari

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Carbon and Water Footprint for Environmental Sustainabily : Case study Sustainable School

Tahun Graduasi: 2014

Nama Penyelia: Dr. Shaharuddin Idrus

Jawatan Terkini: -

Majikan/Tempat Bekerja: -


W. Syairah Hazwani binti W. Petera

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Pengaruh Karakter Akhlak Islam Terhadap Tingkah Laku Beretika Alam Sekitar: Kajian Ke Atas Ahli-Ahli Pertubuhan Islam Di Malaysia

Tahun Graduasi: 2016

Nama Penyelia: Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob, Dr. Sharina Abdul Halim dan Prof. Dr. Shafeea Leman

Jawatan Terkini: Suri rumah

Majikan/Tempat Bekerja:


Dr. Tanot Unjah

Characterisation and Assessment of Geoheritage Resources for The Development of Langkawi Geoparks Component

Tahun Graduasi: Sarjana 2003 dan Doktor Falsafah 2011

Nama Penyelia: Prof. Emrts. Dato' Dr. Ibrahim Komoo & Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman

Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: Pusat Penyelidikan Langkawi, LESTARI, UKM


Dr. Tan Kok Weng

Pendekatan Pengurusan Sumber Air Bersepadu di Malaysia: Kajian Kes di Lembangan Sungai Pahang

Tahun Graduasi: Sarjana 2007 dan Doktor Falsafah 2012

Nama Penyelia: Prof Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar, Dr. Ahmad Hezri dan Dato' Shaharuddin Mohamad Ismail

Jawatan Terkini: Pensyarah Kanan/ Ketua Program Sarjana Teknologi Alam Sekitar

Majikan/Tempat Bekerja: Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)


Ahmad Rosli Othman

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Warisan Fosil Moluska Trias daripada Aring, Kelantan

Tahun Graduasi: 2013

Nama Penyelia: Prof. Dr. Mohd Shafeea Leman & PM Dr. Kamal Roslan Mohamed

Jawatan Terkini: Penolong Pengarah Kanan

Majikan/Tempat Bekerja: Bahagian Perkhidmatan Teknikal, Jabatan Mineral & Geosains Malaysia


Md. Abdullah Abraham Hossain

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Implementation of Integrated River Basin Management Under Local Context: A Case of Langat River Basin

Tahun Graduasi: 2010

Nama Penyelia: Prof. Dato’ Dr. Mazlin bin Mokhtar dan Prof. Dr. Mohd Ekhwan Haji Toriman

Jawatan Terkini: Public Service Under Forest Cadre of Bangladesh

Majikan/Tempat Bekerja: Bangladesh Forest Department, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Bangladesh


Dr. Ooi Lia

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Biosensor Pendarfluor Berdasarkan Sel Bakteria Escherichia Coli roGFP2 Terpegun untuk Pengesanan Ketoksikan

Tahun Graduasi: 2016

Nama Penyelia: Prof. Dr. Lee Yook Heng dan Prof. Madya Dr. Goh Choo Ta

Jawatan Terkini: Felo Penyelidik

Majikan/Tempat Bekerja: Okayama University, Japan


Norazura Burham

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Kesan Jangkaan Kenaikan Paras Air Laut di Pelabuhan Klang

Tahun Graduasi: 2014

Nama Penyelia: Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira & Dr. Rawshan Ara Begum

Jawatan Terkini: Pegawai Meteorologi

Majikan/Tempat Bekerja: Jabatan Meteorologi Malaysia


Yatimah binti Hj. Ali

 •  
 •  03-8921-5555
 •  siswazah_lestari@ukm.edu.my

Kajian Perusahaan Penternakan Babi di Daerah Kuala Langat: Ke Arah Pengurusan Bersepadu Pesisiran Pantai

Tahun Graduasi: 2004

Nama Penyelia: Prof. Dato' Dr. Mazlin bin Mokhtar

Jawatan Terkini: Pengurus Alam Sekitar

Majikan/Tempat Bekerja: MMC Gamuda KVMRT (PDP SSP) Sdn. Bhd.


Translate »