Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Prasiswazah FST

Arkib Berita

#EKOVATIVE CHALLENGE 2022

This year, KPS is organising an innovative eco-friendly program known as #Ekovative Challenge 2022. The program’s objective is to create an alternative solution to plastic

INNOVATION GREEN DAY: PRODUCT PITCHING COMPETITION

INNOVATION GREEN DAY: PRODUCT PITCHING COMPETITION Good day to all students! ❗Are you interested in pitching competition? 🤔 ❗Advocates on climate change? ❗We present to