Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Profesor Emeritus

Prof. Emeritus Dr. Aminah Abdullah

Bidang Kimia

Konvo Ke-48

2021

Prof. Emeritus Dr. Mohd. Shafeea Leman

Bidang Geologi

Konvo Ke-48

2021

Prof. Emeritus Dr. Bohari Mohd. Yamin

Bidang Kimia

Konvo Ke-47

2019

YBhg. Prof. Emeritus Datuk Dr. Sukiman Sarmani

Bidang Kimia

Konvo Ke-46

2018

YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Mohammed Noor Embi

Bidang Biokimia

Konvo Ke-46

2018

YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Razak Salleh

Bidang Matematik Tulen

Konvo Ke-45

2017

YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Baharudin Yatim

Bidang Fizik

Konvo Ke-45

2017

YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Laily bin Din

Bidang Kimia

Konvo Ke-44

2016

YBhg. Prof. Emeritus Datuk Dr. Mazlan binti Othman

Bidang Fizik

Konvo Ke-43

2015

Prof. Emeritus Dr. Shaharir Mohamad Zain

Bidang Matematik Tulen

Konvo Ke-42

2014

YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Noramly Muslim

Bidang Biokimia

Konvo Ke-37

2009

YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Muhammad Yahaya

Bidang Fizik Bahan

Konvo Ke-36

2008

YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ikram M. Said

Bidang Kimia Organik

Konvo Ke-36

2008

YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Latiff Mohamad

Bidang Kepelbagaian Biologi

Konvo Ke-36

2008

YBhg. Prof. Emeritus Tan Sri Dato’ Dr. Zakri A. Hamid

Bidang Genetik

Konvo Ke-32

2004

Prof. Emeritus Dr. Thia Hong Djin

Bidang Geologi

Konvo Ke-32

2004