Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Pengurusan Fakulti

Dekan

Prof. ChM. Dr. Ishak Ahmad

TIMBALAN DEKAN

Prasiswazah

Prof. Ts. Dr. Wan Aida
Wan Mustapha

Siswazah

Prof. Madya Dr. Abdul Munir Abd Murad

Penyelidikan & Inovasi

Prof. Dr. Mohd. Firdaus Mohd. Raih

Jaringan & Alumni

Prof. Madya Dr. Ma’aruf
Abd. Ghani

PENGERUSI JABATAN

Fizik Gunaan

Prof. Dr. Azman bin Jalar @ Jalil

Sains Biologi & Bioteknologi

Prof. Dr. Shukor Md. Nor

Sains Bumi & Alam Sekitar

Prof. Dr. Fredolin Tangang @ Tajudin Mahmud

Sains Kimia

Prof. Dr. Azizan Ahmad

Sains Makanan

Prof. Ts. Dr. Mohamad Yusof Maskat

Sains Matematik

Prof. Dr. Roslinda
Mohd Nazar

PENOLONG DEKAN

Keusahawanan & Kreativiti

Prof. Madya Dr. Mahanem Mat Noor

Kualiti & Strategi

Dr. Babul Airianah Othman

Pelajar

ChM. Dr. Nur Hasyareeda Hassan

Pembangunan & Infrastruktur

Prof. Dr. Zaidi Isa

Pengajaran & Citra

Dr. Sakhinah Abu Bakar

KETUA PENTADBIRAN

Ketua Penolong
Pendaftar Kanan

En. Saidi Ismail