Faculty of Science and Technology

Pengurusan Fakulti

Dekan

Prof. ChM. Dr. Ishak Ahmad

TIMBALAN DEKAN

Prasiswazah

Prof. Dr. Zeti Azura
Mohamed Hussein

Siswazah

Prof. Madya Dr. Abdul Munir Abd Murad

Penyelidikan & Inovasi

Prof. Dr. Mohd. Firdaus Mohd. Raih

Hal Ehwal Jaringan Industri & Masyarakat

Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Hariri Arifin

PENGERUSI JABATAN

Fizik Gunaan

Prof. Dr. Azman bin Jalar @ Jalil

Sains Biologi & Bioteknologi

Prof. Madya Dr. Nazlina Ibrahim

Sains Bumi & Alam Sekitar

Prof. Dr. Mohd. Talib Latif

Sains Kimia

Prof. Madya Chm. Dr. Sharina Binti Abu Hanifah

Sains Makanan

Prof. Ts. Dr. Mohamad Yusof Maskat

Sains Matematik

Prof. Dr. Anuar Mohd Ishak

PENOLONG DEKAN

Keusahawanan & Kreativiti

Dr. Munira Ismail

Kualiti & Strategi

Prof. Madya Ts. Dr. Nurul Shazana Abdul Hamid

Pelajar

Prof. Madya Dr. Siti Aishah Hasbullah

Pembangunan & Infrastruktur

Prof. Dr. Zaidi Isa

Pengajaran & Citra

Prof. Madya Dr. Zamira Hasanah Zamzuri

KETUA PENTADBIRAN

Timbalan Pendaftar

En. Muhamad Walid Osman