Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Profesor Kehormat

YBhg. Prof. Dr. Mohd. Ambar Yarmo
25 September 2020 – 24 September 2023
YBhg. Prof. Dr. Samudi Yasir
1 Oktober 2020 – 30 September 2023
YBhg. Prof. Dr. Shahidan Radiman
1 Disember 2020 – 30 November 2022
YBhg. Prof. Dr. Lee Yook Heng
1 Januari 2021 – 31 Disember 2023
YBhg. Prof. Dr. R. Wickneswari a/p V. Ratnam
19 Februari 2021 – 18 Februari 2023