Faculty of Science and Technology

FASILITI

Semakan Ruang FST

Semak ketersediaan fasiliti dan ruang
Fakulti Sains dan Teknologi UKM

Senarai Fasiliti fakulti

HUBUNGI KAMI

Pejabat Kedekanan
Fakulti Sains & Teknologi
Universiti Kebangsaan Malaysia
Bandar Baru Bangi

Pejabat Am : +603-8921-4825