Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Eksekutif

Prof. ChM Dr. Ishak Ahmad

Dekan
+603 8921 5419
dfst@ukm.edu.my

TIMBALAN DEKAN

Prof. Ts. Dr. Wan Aida
Wan Mustapha

Prasiswazah
+603 8921 5418
tdprasis-fst@ukm.edu.my

Prof. Madya Dr. Abdul Munir Abd. Murad

Siswazah
+603 8921 5433
tdpasca-fst@ukm.edu.my

Prof. Dr. Mohd. Firdaus Mohd. Raih

Penyelidikan & Inovasi
+603 8921 5420
tdpi-fst@ukm.edu.my

Prof. Madya Dr. Ma’aruf
Abd. Ghani

Jaringan & Alumni
+603 8921 4914
tdjiam-fst@ukm.edu.my

PENGERUSI JABATAN

Prof. Dr. Azman bin Jalar @ Jalil

Fizik Gunaan
+603 8921 5880
pjfizik-fst@ukm.edu.my

Prof. Dr. Shukor Md. Nor

Sains Biologi & Bioteknologi
+603 8921 5951
pjbio-fst@ukm.edu.my

Prof. Dr. Fredolin Tangang @ Tajudin Mahmud

Sains Bumi & Alam Sekitar
+603 8921 3219
pjsbas-fst@ukm.edu.my

Prof. Dr. Azizan Ahmad

Sains Kimia
+603 8921 5424
pjkimia-fst@ukm.edu.my

Prof. Ts. Dr. Mohamad Yusof Maskat

Sains Makanan
+603 8921 3200
pjsmn@ukm.edu.my

Prof. Dr. Roslinda Mohd Nazar

Sains Matematik
+603 8921 3371
pjmath-fst@ukm.edu.my

PENOLONG DEKAN

Prof. Madya Dr. Mahanem
Mat Noor

Keusahawanan & Kreativiti
+603 8921 5431
pdknk-fst@ukm.edu.my

Dr. Babul Airianah Othman

Kualiti & Strategi
+603 8921 4798
pdkualiti-fst@ukm.edu.my

ChM. Dr. Nur Hasyareeda Hassan

Pelajar
+603 8921 3324
pdhep-fst@ukm.edu.my

Dr. Sakhinah Abu Bakar

Pengajaran & Citra
+603 8921 3244
pdpengajaran-fst@ukm.edu.my

Prof. Dr. Zaidi Isa

Pembangunan & Infrastruktur
+603 8921 5420
zaidiisa@ukm.edu.my

KETUA PENTADBIRAN

En. Saidi Ismail

Ketua Penolong Pendaftar Kanan
+603 8921 4382
saidi@ukm.edu.my