Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains dan Teknologi

Profesor Adjung

YBhg. Dato' Sia Hok Kiang
(4 Disember 2020 - 3 Disember 2022)
Pengerusi Eksekutif, Malaco Mining Sdn. Bhd.

Dato' Sia Hok Kiang ialah seorang ahli geologi profesional yang berdaftar dengan Lembaga Ahli Geologi di Malaysia, dan mempunyai 40 tahun pengalaman perlombongan dan penerokaan, daripada menjadi ahli geologi secara langsung kepada mengambil peranan eksekutif dalam industri perlombongan di Malaysia, Peru, Brazil , Ecuador, Venezuela, Guyana, Amerika Syarikat, Kanada, Afrika Tengah, Mongolia, Australia, Indonesia dan Kemboja.
YBrs. Dr. Abdul Rani Abdullah
(4 Disember 2020 - 3 Disember 2022)
Ketua Pegawai Eksekutif, Pakar Scieno TW Sdn. Bhd.

Dr. Abdul Rani ialah seorang ahli kimia organik melalui latihan, dengan pengalaman lebih daripada 13 tahun dalam bidang akademik diikuti dengan pengalaman 18 tahun dalam sektor korporat. Memiliki pengalaman luas sebagai Perunding Utama dalam bidang Sains Alam Sekitar & Pengurusan, khususnya Sains Air dan Pengurusan Sumber Air, dalam tambahan kepada pengurusan korporat dan pembangunan perniagaan, daripada penuh kitaran hayat projek sehingga ke penggubalan dan pelaksanaan perniagaan syarikat rancangan.