Fakulti Sains dan Teknologi

Program Sijil Professional FST

Pengiktirafan sijil profesional staf pengurusan dan profesional dibangunkan untuk membantu pegawai yang ingin memohon untuk mendapatkan sijil profesional yang diiktiraf oleh badan-badan tertentu.

Penentuan Jangka Hayat Produk Makanan

Kursus in merangkumi pembelajaran dan perbincangan saintifik secara kritikal terhadap kepentingan jangka hayat makanan bagi meniamin kualiti dan keselamatan produk makanan. Pelbagai aspek jangka hayat produk makanan merangkumi prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang mempengaruhi jangka hayat produk makanan akan dipelajari secara teori dan praktikal.

Skop kursus meliputi perbincangan secara kolaboratif dan berkesan terhadap isu, cabaran, teknologi dan kaedah-kaedah terkini berkaitan penentuan jangka hayat produk makanan. Amali penentuan jangka hayat – masa nyata (Real Time) dan jangka hayat dipecutkan (Accelerated Shelf Life Testing) juga akan dijalankan dan dibincangkan secara kritis. Praktikal akan merangkumi produk-produk makanan yang disimpan sama ada pada suhu sejuk beku, suhu sejuk atau suhu bilik.

Dr. Haslaniza Hashim (017-9109747)

Dr. Norul Syuhada Mohd Razali

Dr. Nurul Aqilah Mohd Zaini

Dr. Soffalina Sofian Seng

Syarat kemasukan adalah seperti berikut:
i. Pelajar sijil/ diploma/ ijazah berkaitan sains makanan atau bidang-bidang yang berkaitan;
ATAU
ii. Pemegang sijil/ diploma/ ijazah berkaitan sains makanan atau bidang-bidang yang berkaitan;
ATAU
iii. Pengusaha / pengendali produk makanan yang mempunyai sekurang-kurangnya satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam industri makanan

Namun bagi calon pelajar yang masih menuntut di IPT, syarat berikut perlu dipatuhi
sebelum memohon ke program Sijil Profesional:
i. mendapatkan kelulusan daripada Dekan di fakulti masing-masing untuk mengikuti program Sijil Profesional di UKM;
ii. mendapatkan kelulusan daripada Dekan di fakulti masing-masing untuk menanggung lebih beban pembelajaran bagi semester yang berkaitan apabila mengikuti program Sijil Profesional di UKM.

RM 650 (Bukan Warga UKM)
RM 400 (Kakitangan UKM)
RM 300 (Pelajar UKM)

5-9 Disember 2022

Hari 1
Teori
Kualiti makanan dan penandaan tarikh
Kerosakan makanan
Kadar tindak balas kerosakan makanan
Jangka hayat makanan

Hari 2
Amali
Ujian jangka hayat masa nyata
Ujian jangka hayat dipecutkan

Hari 3
Teori
Jangka hayat makanan – masa nyata
Jangka hayat makanan – dipecutkan (ASLT)
Kaedah analisis data jangka hayat makanan

Hari 4
Amali
Ujian jangka hayat masa nyata
Ujian jangka hayat dipecutkan
Pengiraan data

Hari 5
Pembentangan

Bersemuka

Analitik dan Pengvisualan Data Menggunakan
Excel dan Power Business Intelligence (BI)

Kursus ini memperkenalkan Analitik Data yang merupakan sains menganalisis data mentah untuk membuat kesimpulan mengenai sesuatu maklumat dalam semua bidang yang bertujuan untuk membuat keputusan dalam menjaga kepentingan awam dan kelestarian persekitaran. Kursus meliputi tiga jenis analisis data yang digunakan di semua industri iaitu Analitik Deskriptif, Analitik Diagnostik dan Analitik Ramalan. Kursus akan membincangkan pemahaman asas mengenai konsep analitik data menggunakan kaedah statistik dan seterusnya kaedah visualisasi data menggunakan perisian Excel dan Power Business Intelligence (BI). Di akhir kursus, pelajar berupaya untuk membina graf, carta, plot, jadual pangsi serta papan pemuka untuk menjalankan analisis dan akhirnya membuat keputusan yang berkualiti.

Dr Wan Rosmanira Ismail (019-3592463)

Dr Zalina Mohd. Ali

Pn. Faridatulazna Ahmad Shahabuddin

En. Muhammad Hilmi bin Abdul Majid

Syarat Kemasukan Ke Program Sijil Profesional Sesi Akademik 2021/2022 adalah seperti
berikut:-

i. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada tahun 3 pengajian dan lulus kursus Statistik Asas bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains atau setara;
ii. Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada tahun pengajian semasa dan lulus kursus Statistik Asas bagi pelajar Ijazah Sarjana Sains atau setara;
iii. Mempunyai minimum 1 tahun pengalaman kerja bagi calon bukan pelajar.

RM 500.00 (Bukan Pelajar UKM)