Lawatan Panel Penilai Penarafan HURS ke UKM

Lawatan Panel Penilai Penarafan HURS ke Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

UKM telah menerima lawatan daripada panel penilai penarafan Healthy University Rating System (HURS) pada 14 Februari 2024. Tujuan lawatan ini diadakan adalah sebagai proses pengesahan data yang telah dihantar kepada pihak penganjur iaitu ASEAN University Network – Health Promotion Network, Mahidol University.

Lawatan delegasi ini mempunyai potensi besar dalam memupuk kerjasama dan sesi pertukaran pengetahuan khususnya dalam pengurusan kesihatan dan Kelestarian

Similar Posts