Borang

e-LESTARI Unit
Untuk maklumat lanjut sila hubungi Mr. Nik Mohd Noor Faizul Md Saad

Siswazah

A. Pendaftaran Pelajar dan Kursus

1 UKM/PPPS/C/P03/AK04/01 Notis Pembentangan Proposal
2 UKM/PPPS/C/P03/AK04/01 Permohonan Tarik Diri Kursus
3 UKM/PPPS/C/P03/AK05/01 Permohonan Mendaftar Lewat
4 UKM/PPPS/C/P02/AK06/01 Permohonan Penangguhan Pendaftaran Masuk
5 UKM/PPPS/C/P03/AK07/01 Permohonan Pengecualian Kursus
6 UKM/PPPS/C/P03/AK08/01 Permohonan Tukar Bentuk Pendaftaran
7 UKM/PPPS/C/P03/AK06/01 Permohonan  Penangguhan Pengajian
8 UKM/PPPS/C/P03/AK09/01 Permohonan Tambah Masa Pengajian
9 UKM/PPPS/C/P04/AK10/01 Permohonan Pertukaran Penyelia
10 UKM/PPPS/C/E02/P04/AK10/01 Permohonan Penambahan Penyelia

B. Tesis

1 UKM/PPPS/C/P05/AK06/02 Senarai Semak dan Borang Notis Penyerahan Tesis
2 UKM/PPPS/C/P05/AK06/04 Senarai Semak dan Borang Penyerahan Tesis untuk Pemeriksaan
3 UKM/PPPS/C/P05/AK06/05 Pembayaran Yuran Pemeriksaan Tesis
4 UKM/PPPS/C/P05/AK06/03 Borang Pencalonan Pemeriksa Dalam dan Luar
5 UKM/PPPS/C/P05/AK09/02 Borang Perakuan Penilaian Tesis oleh Pemeriksa Dalam
6 UKM/PPPS/C/P05/AK09/03 Borang Perakuan Penilaian Tesis oleh Pemeriksa Luar
7 UKM/PPPS/C/P05/AK09/04 Borang Perakuan Viva
8 UKM/PPPS/C/P05/AK09/05 Senarai Semak dan Borang Penyerahan Tesis Selepas Pembetulan
9 UKM/PPPS/C/P05/AK08/05 Borang Pengesahan Status Tesis
10 UKM/PPPS/C/P05/AK19/01 Senarai Semak Rayuan Peperiksaan Lisan
11 UKM/PPPS/C/P05/AK08/07 Borang Semakan Format Gaya UKM
12 UKM/PPPS/C/P05/AK06/01 Borang Pengesahan Bebas Plagiat

C. Pengijazahan

1 UKM/PPPS/C/P06/AK01/02 Borang Permohonan Menyediakan Transkrip

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

D. Pengajaran dan Penyeliaan

1 UKM/PPPS/C/P04/AK07/01 Penangguhan Kuliah
2 UKM/PPPS/C/P04/AK08/01 Penggantian Kuliah
3 UKM/PPPS/C/P04/AK09/01 Penggantian Pensyarah

E. Pengurusan Peperiksaan

1 UKM/PPPS/C/P05/AK02/01 Maklumbalas Pindaan Jadual Waktu Peperiksaan
2 UKM/PPPS/C/P05/AK03/01 Borang Penaksir Soalan
3 UKM/PPPS/C/P05/AK04/01 Penyimpanan Soalan Peperiksaan Akhir

F. Kolokium

1 UKM/PPPS/C/P04/AK04/01 Maklumbalas Kolokium/Seminar Pemantauan Siswazah