Hari Harta Intelek FST 2019

Hari Harta Intelek FST 2019
Tarikh: 23 Julai  2019 (Selasa)
Tempat: DKB 2, Bangunan Kedekanan FST   | Masa: 8.30 pagi