Welcome to PPBKKM, where your academic journey begins

Learning is more effective when it is an active process

Learning is a treasure that will follow Its owner everywhere

Selamat Datang Ke Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu

 

Welcoming Message

 

Assoc. Prof. Dr. Maslida Yusof, School Chair of Malay Language, Literature and Culture

Bismillahhir-Rahmanir-Rahim,
Assalammualaikum W.B.T dan Salam Sejahtera.

Selamat datang ke laman web rasmi Pusat Pengajian Bahasa, Sastera dan Kebudayaan Melayu (PPBKKM), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih atas minat anda untuk mengikuti pengajian di pusat kami. Kunjungan anda amatlah besar ertinya bagi kami dan kami yakin bahawa pusat ini adalah pilihan terbaik untuk merealisasikan wawasan anda dalam meneroka dunia akademik di peringkat yang lebih tinggi, khususnya dalam bidang kebahasaan, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu.

         Pusat pengajian ini terdiri daripada tiga program pengajian iaitu Program Kajian Bahasa Melayu, Program Persuratan Melayu dan Program Kebudayaan dan Kesenian Melayu. PBKKM menawarkan pengajian yang mengkhusus kepada bahasa, sastera dan kebudayaan Melayu di peringkat prasiswazah dan siswazah. Pada masa ini, di peringkat pengajian prasiswazah, kami menawarkan program Kajian bahasa Melayu dan Persuratan Melayu, manakala di peringkat Siswazah, kami menawarkan program Kajian bahasa Melayu, Kesusasteraan dan Pengurusan Persembahan Seni. Walau bagaimanapun, kami sentiasa membuka peluang kepada sebarang bidang pengajian Melayu. Matlamat utama kami adalah untuk melahirkan graduan yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang bahasa Melayu, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Sebagai pusat pengajian yang merentasi tiga bidang, kami sentiasa berusaha untuk menghasilkan graduan yang kompeten bukan sahaja dalam aspek akademik malahan dalam aspek pembangunan sahsiah serta kemahiran, menerusi aktiviti dan program dalaman dari semasa ke semasa. Sejajar dengan langkah peluasan jaringan antarabangsa pula, pusat kami sentiasa membuka peluang kepada universiti luar untuk menjalankan kerjasama dengan pusat ini. Sebagai contoh, kami telah menjalin kerjasama dengan Program Bahasa Melayu dari Universiti Rajabhat, Yala (YRU), Thailand dalam Program Latihan Industri dan Program Anak Angkat di peringkat fakulti pada tahun lepas. Kerjasama seumpama ini, dapat menyumbang kepada peningkatan kemahiran bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Universiti Rajabhat di samping mengembangkan pertukaran budaya antara kedua-dua pihak. Pada tahun ini, insyallah kerjasama PPBKKM dengan Universiti Rajabhat akan diteruskan.

       Akhir bicara, semoga laman web ini akan dapat memberi kemudahan kepada para pengunjung untuk mengakses maklumat di pusat kami bagi mengetahui maklumat lanjut tentang program pengajian serta kursus-kursus yang kami tawarkan. Kami sentiasa mengalu-alukan sebarang pertanyaan daripada anda. Wassalam.