Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Sel Fuel

Fuel Cell Institute (SELFUEL)

The Future of Energy

Upcoming Event

  

SEM Worksop Brosur


Scanning Electron Microscope (SEM) Workshop ‘Do you know your sample?’

 

 

 

 

 

Time : 9:00 AM - 4.300 PM

Date : 3 May 2018

Venue : Meeting room, Fakulti Kejuruterran dan Alam Bina (FKAB), UKM Bangi, Selangot

GRA Vacancy

1) Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) di Institut Sel Fuel 

Calon yang berminat adalah dipelawa untuk memohon GRA peringkat Sarjana bagi projek "Development of a biomass chain value model of oil palm industry". Projek akan dibiayai oleh geran Newton-Ungku      Omar. Sila rujuk lampiran untuk maklumat selanjutnya.

Calon yang berminat perlu menghantar CV kepada Dr. Lim Kean Long (kllim@ukm.edu.my)