Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Sel Fuel

Fuel Cell Institute (SELFUEL)

The Future of Energy

Upcoming Event

Fuel Cell and Hydrogen Energy for Cleaner Future


organized jointly with Fuel Cell Institute and Pusat Kembangan Pendidikan

 

 

Time : 9:00 AM - 4:30 PM

Date : 3 - 4 October 2018

Venue : Meeting room, Fakulti Kejuruterran dan Alam Bina (FKAB), UKM Bangi, Selangor

GRA Vacancy

1) Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) di Institut Sel Fuel 

Jawatan Kosong Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA), Institut Sel Fuel

Peluang sebagai GRA untuk melanjutkan pelajaran Sarjana di Institut Sel Fuel, UKM.

Mod Pengajian: Sarjana (penyelidikan), sepenuh masa. 
Topik kajian: `The mechanism of Pd-based alloy catalyst for glycerol oxidation reaction via molecular modelling`.

Kelayakan: Sarjana muda dalam bidang kimia, fizik, kejuruteraan kimia, atau lain-lain bidang yang berkaitan (CGPA 3.00 dan ke atas), warganegara sahaja, minat yang tinggi dalam penyelidikan, rajin dan berdikari. Calon yang berminat boleh menghantar CV kepada Dr. Nabila A. Karim melalui emel (nabila.akarim@ukm.edu.my).