Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Sel Fuel

Fuel Cell Institute (SELFUEL)

The Future of Energy

Upcoming Event

 

 

 

 

 

 

 

'The Fuel Cell Academic Writing Workshop : Motivation on High Impact Academic Writing'

(by Prof. Ir. Dr. Siti Kartom Kamarudin)

Time : 9:00 AM - 12:00 PM

Date : 27 September 2017

Venue : Meeting Room FKAB, Academic building, UKM

GRA Vacancy

1) Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) di Institut Sel Fuel 

Calon yang berminat adalah dipelawa untuk memohon GRA peringkat Sarjana bagi projek "Development of a biomass chain value model of oil palm industry". Projek akan dibiayai oleh geran Newton-Ungku      Omar. Sila rujuk lampiran untuk maklumat selanjutnya.

Calon yang berminat perlu menghantar CV kepada Dr. Lim Kean Long (kllim@ukm.edu.my)