Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

“JOURNEY FROM THESIS TO INTERNATIONAL RESEARCH GRANT”

Tarikh: 24/05/2017 |  Foto oleh: En. Taufik Hafzi |  Kembali ke Indeks

The Public Lecture: Journey from Thesis to International Research Grant was organized by Fuel Cell Institute, in collaboration with The UKM Graduate Centre (PS) and Centre for Research and Instrumentation (CRIM). Presenter 1: Prof. Dato’ Dr. Sharifah Mastura Syed Abdullah Director, Institut Perubahan Iklim, UKM- General Guidelines in Procuring Research Grants Presenter 2: Prof. Dato’ Ir. Dr. Abdul Wahab bin Mohammad Dean, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, UKM- Joint Research Collaboration with International Institution: Do's and Dont's