Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUEL CELL & HYDROGEN TECHNOLOGY 2017

Tarikh: 11/04/2017 |  Foto oleh: En. Azahar |  Kembali ke Indeks

“Clean Energy for Today: Carbon Free On the Move”