Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Sel Fuel

Felo Utama Bersekutu

Prof. Dr. Andanastuti Muchtar


Prof. Ir. Dr. Zahira Yaakob


Prof. Dr. Norhamidi Muhamad


Prof. Ir. Dr. Mohd Sobri Takriff


Prof. Dr. Che Hassan Che Haron


Prof. Dato’ Ir. Dr. Abdul Wahab Mohammad


Prof. Dr. Abdul Amir Hassan Kadhum


Prof. Dato’ Dr. Kamaruzzaman Sopian