APEL UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

KAEDAH PENILAIAN APEL.A

Struktur Penilaian

1. Ujian Aptitud

Pemohon mestilah memperolehi 50% dari ujian Aptitud (20/40 soalan) untuk lulus.

Aspek Penilaian Jumlah Soalan Tempoh Masa
Bahasa Melayu 10 Soalan Objektif 2 Jam
Bahasa Inggeris 10 Soalan Objektif
Matematik 10 Soalan Objektif
Pengetahuan Am / Pemikiran Kritis 10 Soalan Objektif

Tahap Kesukaran Ujian – Peringkat UPSR

 
2. Penyediaan Portfolio

Pemohon perlu menyediakan portfolio berdasarkan format di dalam Learner’s Handbook melalui pautan seperti tertera

Caj/Fi Penilaian

RM 155.00 (tidak termasuk proses rayuan dan ulangan semula – jika berkaitan). Caj penilaian APEL perlu buat kepada Pusat Penilaian APEL (PPA) yang dipilih oleh pemohon

Struktur Penilaian

1. Ujian Aptitud

Pemohon mestilah memperolehi 50% dari ujian Aptitud (20/40 soalan) untuk lulus.

Aspek Penilaian Jumlah Soalan Tempoh Masa
Bahasa Melayu 10 Soalan Objektif 2 Jam
Bahasa Inggeris 10 Soalan Objektif
Matematik 10 Soalan Objektif
Pengetahuan Am / Penmikiran Kritis 10 Soalan Objektif

Tahap Kesukaran Ujian – Peringkat PT3

2. Penyediaan Portfolio

Pemohon perlu menyediakan portfolio berdasarkan format di dalam Learner’s Handbook melalui pautan seperti tertera

Caj/Fi Penilaian

RM 155.00 (tidak termasuk proses rayuan dan ulangan semula – jika berkaitan). Caj penilaian APEL perlu buat kepada Pusat Penilaian APEL (PPA) yang dipilih oleh pemohon

Struktur Penilaian

1. Ujian Aptitud

Pemohon mestilah memperolehi 50% dari ujian Aptitud (20/40 soalan) untuk lulus.

Aspek Penilaian Jumlah Soalan Tempoh Masa
Bahasa Melayu 10 Soalan Objektif 2 Jam
Bahasa Inggeris 10 Soalan Objektif
Matematik 10 Soalan Objektif
Pengetahuan Am / Penmikiran Kritis 10 Soalan Objektif

Tahap Kesukaran Ujian – Peringkat SPM dan setara

2. Penyediaan Portfolio

Pemohon perlu menyediakan portfolio berdasarkan format di dalam Learner’s Handbook melalui pautan seperti tertera

Caj/Fi Penilaian

RM 250.00 (tidak termasuk proses rayuan dan ulangan semula – jika berkaitan). Caj penilaian APEL perlu buat kepada Pusat Penilaian APEL (PPA) yang dipilih oleh pemohon

Struktur Penilaian

1. Ujian Aptitud

Pemohon mestilah memperolehi 50% dari ujian Aptitud untuk lulus.

Aspek Penilaian Jumlah Soalan Tempoh Masa
Bahasa Melayu Bahagian A: 13
Soalan Objektif
Bahagian B: 1
Soalan Struktur
2 Jam 30 Minit
Bahasa Inggeris Bahagian A: 12
Soalan Objektif
Bahagian B: 1
Soalan Struktur
Matematik Bahagian A: 25
Soalan Objektif
Bahagian B: 1
Soalan Struktur
Pengetahuan Am / Penmikiran Kritis Bahagian A: 25
Soalan Objektif
Bahagian B: 2
Soalan Struktur

Tahap Kesukaran Ujian – Ijazah Sarjana Muda

2. Penyediaan Portfolio

Calon perlu menghantar DUA (2) salinan yang telah dijilid kemas (contoh: comb binding). Setiap salinan dokumen yang disertakan perlu disahkan. Muat turun Borang Portfolio (APEL.A T-7). Sila rujuk format dan panduan berikut: APEL.A Learners Handbook

3. Sesi Temu Duga

Berlangsung dalam tempoh 30 minit (bergantung kepada keadaan dan keperluan semasa sesi temu duga berlangsung). Berkisar kepada pengalaman bekerja dan bidang pengajian yang akan diikuti di institusi pengajian tinggi

Caj/Fi Penilaian

RM 370.00 (tidak termasuk proses rayuan dan ulangan semula – jika berkaitan). Caj penilaian APEL perlu buat kepada Pusat Penilaian APEL (PPA) yang dipilih oleh pemohon