APEL UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

KAEDAH PENILAIAN

Struktur Penilaian

1.Ujian Aptitud

Pemohon mestilah memperolehi 50% dari ujian Aptitud (20/40 soalan) untuk lulus.

Aspek PenilaianJumlah SoalanTempoh Masa
Bahasa Melayu10 Soalan Objektif2 Jam
Bahasa Inggeris10 Soalan Objektif
Matematik10 Soalan Objektif
Pengetahuan Am / Pemikiran Kritis10 Soalan Objektif

Tahap Kesukaran Ujian – Peringkat UPSR

 
2.Penyediaan Portfolio

Pemohon perlu menyediakan portfolio berdasarkan format di dalam Learner’s Handbook melalui pautan seperti tertera

 

 

Struktur Penilaian

1.Ujian Aptitud

Pemohon mestilah memperolehi 50% dari ujian Aptitud (20/40 soalan) untuk lulus.

Aspek PenilaianJumlah SoalanTempoh Masa
Bahasa Melayu10 Soalan Objektif2 Jam
Bahasa Inggeris10 Soalan Objektif
Matematik10 Soalan Objektif
Pengetahuan Am / Penmikiran Kritis10 Soalan Objektif

Tahap Kesukaran Ujian – Peringkat PT3

 
2.Penyediaan Portfolio

Pemohon perlu menyediakan portfolio berdasarkan format di dalam Learner’s Handbook melalui pautan seperti tertera

 

Struktur Penilaian

1.Ujian Aptitud

Pemohon mestilah memperolehi 50% dari ujian Aptitud (20/40 soalan) untuk lulus.

Aspek PenilaianJumlah SoalanTempoh Masa
Bahasa Melayu10 Soalan Objektif2 Jam
Bahasa Inggeris10 Soalan Objektif
Matematik10 Soalan Objektif
Pengetahuan Am / Penmikiran Kritis10 Soalan Objektif

Tahap Kesukaran Ujian – Peringkat SPM dan setara

 
2.Penyediaan Portfolio

Pemohon perlu menyediakan portfolio berdasarkan format di dalam Learner’s Handbook melalui pautan seperti tertera

 

Struktur Penilaian

1.Ujian Aptitud

Pemohon mestilah memperolehi 50% dari ujian Aptitud untuk lulus.

Aspek PenilaianJumlah SoalanTempoh Masa
Bahasa MelayuBahagian A: 13
Soalan Objektif
Bahagian B: 1
Soalan Struktur
2 Jam 30 Minit
Bahasa InggerisBahagian A: 12
Soalan Objektif
Bahagian B: 1
Soalan Struktur
MatematikBahagian A: 25
Soalan Objektif
Bahagian B: 1
Soalan Struktur
Pengetahuan Am / Penmikiran KritisBahagian A: 25
Soalan Objektif
Bahagian B: 2
Soalan Struktur

Tahap Kesukaran Ujian – Ijazah Sarjana Muda

 
2.Penyediaan Portfolio

Calon perlu menghantar DUA (2) salinan yang telah dijilid kemas (contoh: comb binding). Setiap salinan dokumen yang disertakan perlu disahkan. Muat turun Borang Portfolio (APEL.A T-7). Sila rujuk format dan panduan berikut: Garis Panduan Amalan Baik

 
3.Sesi Temu Duga

Berlangsung dalam tempoh 30 minit (bergantung kepada keadaan dan keperluan semasa sesi temu duga berlangsung). Berkisar kepada pengalaman bekerja dan bidang pengajian yang akan diikuti di institusi pengajian tinggi

FI PENILAIAN DAN FI ULANGAN APEL.A

Tahap PenilaianKomponen PenilaianFi PenilaianFi Ulangan
Tahap 3 (Sijil)Ujian AptitudRM240RM155
Penilaian Portfolio
Tahap 4 (Diploma)Ujian AptitudRM240RM155
Penilaian Portfolio
Tahap 6 (Sarjana Muda)Ujian AptitudRM370RM155
Penilaian PortfolioRM80
Tahap 7 (Sarjana)Ujian AptitudRM560RM200
Penilaian PortfolioRM170
Temuduga

*Fi Penilaian (tidak termasuk proses rayuan dan ulangan semula – jika berkaitan). Caj penilaian APEL perlu dibuat kepada Pusat Penilaian APEL (PPA) yang dipilih oleh pemohon

*Borang Permohonan Penilaian Ulangan APEL.A