APEL UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

SYARAT KELAYAKAN PENILAIAN APEL.A

SIJIL (APEL T3)

  1. Warganegara MALAYSIA
  2. Berumur 19 tahun dan ke atas pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian

DIPLOMA (APEL T4)

  1. Warganegara MALAYSIA
  2. Berumur 20 tahun dan ke atas pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian

IJAZAH SARJANA MUDA (APEL T6)

  1. Warganegara MALAYSIA
  2. Berumur 21 tahun dan ke atas pada tahun permohonan dibuat dan mempunyai pengalaman yang bersesuaian

 

IJAZAH SARJANA (APEL T7)

  1. Warganegara MALAYSIA
  2. Berumur 30 tahun dan ke atas pada tahun permohonan dibuat dan memiliki kelayakan STPM/Diploma atau kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya serta mempunyai pengalaman yang bersesuaian
  3. Permohonan peringkat Ijazah Sarjana (APEL T-7) perlu dibuat saringan kelayakan terlebih dahulu