APEL UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Hubungi Kami

UNIT APEL, PUSAT SISWAZAH,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 Bangi, Selangor
Malaysia.

03 8921 3935/3896/3572

unitapel@ukm.edu.my